Blogger tarafından desteklenmektedir.

Kabirler, Türbeler, Bidatler - Hanefi Alimlerinden Ahmed er-Rumi

Bismillâh, Elhamdulillâh, ve's-Salâtu ve's-Selâmu 'alâ Rasûlillâh

AKÂİD RİSALELERİ KABİRLER BİD’ATLER VE ÖLÜMÜ HATIRLAMA

Te’lif: Ahmed er-Rûmî el-Hanefî
Tahkik ve Ta’lik: Prof. Dr. Muhammed el-Humeyyis
Çeviri: M. Beşir Eryarsoy

Yazar, memleketimizin Osmanlı dönemi ilim adamlarından olan Manisa/Akhisar’lı Molla Ahmed b. Muhammed efendi’dir. İmam Bağavî’nin Misbâhu’s-Sunne isimli eserinden seçtiği 100 adet hadisi müstakil olarak şerh etmiş ve kitabına Mecâlisu’l-Ebrâr ve Mesâliku’l-Ahyâr adını vermiştir. Hanefî mezhebinin ilim adamlarının bu eserden övgü ile söz etmeleri sebebiyle değerli araştırmacı Prof. Dr. Muhammed el-Humeyyis bu kitaptan seçtiği dört risaleyi küçük bir kitapçık olarak neşretmiştir. Kabirlerin yanlarında namaz kılmanın yasaklanması, bid’atlerin sapkınlık oluşu ve bid’atlerden uzak durmanın gereği, kabir ziyaretinde caiz olan tutum ile haram olan şeylerin açıklanması gibi bir çok konuya açıklık getiren kitap ölümü hatırlatıcı güzel öğütler ile bitmektedir.


Bazı Konular: Kabristana girerken yapılacak dua, bidatin tehlikesi, kabirperestlerin uydurdukları bazı hadisler, bidatin kısımları ve hükümleri, kabir üzerine yapılan mescitlerin hükümleri, kabirlere doğru namaz kılmak, mezarlıklata namaz kılmak, türbelerde namaz kılmak, istiğase, istiane, istiaze, tevessül, şeriate uygun kabir ziyareti, kadınların kabir ziyareti....

Bilgisayarınıza İndirmek İçin Farenizi Burada Tutun Sağ Tuşuna Basın ve "Hedefi Farklı Kaydet" Seçeneğine Tıklayın.

Okumak İçin Tıklayın


Google Plus'da Paylaş