Blogger tarafından desteklenmektedir.

Dua ve Zikirler Hısnul Müslim

Bismillâh, Elhamdulillâh, ve's-Salâtu ve's-Selâmu 'alâ Rasûlillâh 

İndirmek için buraya sağ tıklayın ve "hedefi farklı kaydet" i seçin. Aşağıda duaların arapçaları yoktur. Bu indireceğiniz dosyada ise hem arapçaları hem türkçeleri mevcuttur.Yayıncıdan...


Allah azze ve celle’ye hamd, Resûlü Sallallahu Aleyhi Vesellem’e, âl ve ashabına salâtü selâm olsun.

Gerek insî ve cinnî şeytanlar; gerekse kötülük emreden nefsimizin saldırıları, bizi gaflete sürüklemekte ve hedefi şaşırtmaktadır. Oyalanma ve gurur dünyası denilmesi de bundan dolayıdır. Bu, gafletin bir başka adıdır. Artık Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak esbâba sarılmak kişiye ağır gelir ve kendini avutmanın yollarını arar...

Bu saldırılara karşı müslümanın kendini koruyacağı kalesi de, Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in hayatında inşa ettiği ve günümüze dek ehli sünnet hadis alimlerince bizlere ulaştırılan sahih zikir ve duâlardır. Bunlarla kalbi Allah’ı anmaya yumuşayan bir müslüman kendisini korumaya alır ve Rabbinin hoşnutluğunu kazanabileceği tüm vesilelere hırsla tutunur...

İşte bu noktadan hareketle yayınladığımız eser, bir çok ilim ehli ve öğrencisi tarafından beğeni kazanmış ve Hısnu’l-Müslim adıyla dünyanın bir çok yerinde elden ele okunmuş ve ezberlenmiştir. Yer verilen hadislerin kaynaklarının zikredilmesiyle ayrı bir önem kazanan kitap dileriz herkese yararlı olur.

Faydalı eserleri ulaştırmayı gaye edinen yayınevinizin bu çalışmasının da ilgi uyandıracağını umarız.

Arapça metinlerin Türkçe telaffuzlarına yer vermekten, anlamı değiştiren hatalara yolaçtığı; bu da ihya etmeye çalıştığımız sahih ilmî değerlere aykırı olduğundan dolayı kaçındık. Böyle kitaplardan ezber yapmaktan şiddetle kaçınmalıdır. Arapça metnin harekeli olması ezber ve doğru telaffuz için yeterince kolaylık sağlayacaktır. Şüphesiz başarı Allah’tandır.guraba


Önsöz


Hamd ancak Allah'adır. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tekdir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem O’nun kulu ve Resûlüdür. Allah azze ve celle, O’na, ailesine, ashabına ve Kıyamet’e kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salât ve selâm eylesin.

Bu veciz eser “ez-Zikru Ve’d-Duâ ve’l-ilâcu bi’r-Rukâ mine’l-Kitâbi ve’s-Sünne” / “Kur’ an ve Sünnetten zikir, duâ ve rukye ile tedâvi” isimli kitabın bir özetidir. Yolculuklarda taşınması kolay olsun diye zikirler kısmını burada özetledim.

Eseri hazırlarken zikrin sadece metnini belirtip tahricinde asılda bulunan bir veya iki kaynağı belirtmekle yetindim. (Rivayeti yapan) sahabeyi öğrenmek veya tahricde ziyade isteyen aslına (Ez-Zikru ve’d-Dua... adlı kitaba) mürâcaat edebilir. Güzel isimleri (Esmâ’ul Hüsna) ve yüce sıfatları ile Allah azze ve celle’den bu eseri Kerîm vechi için halis kılmasını, beni hayatımda ve ölümümden sonra bununla faydalandırmasını; okuyana, basımını yapana ve dağıtımına sebep olana yararlı kılmasını dilerim. Şüphesiz ki, O azze ve celle bunu yapan ve buna gücü yetendir. Allah, nebimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem’e, ailesine, ashabına ve Kıyamet’e kadar onlara güzel bir şekilde tâbi olanlara salât ve selâm eylesin.Saîd el-Kahtâni

h.1409/Safer


Zikrin Fazileti


Allahu Teâla buyuruyor ki:

«Beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin!» (Bakara, 2/152)

«Ey İman edenler! Allah’ı çokça zikredin» (Ahzâb, 33/41)

«... Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır» (Ahzâb, 33/35)

«İçinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma!» (A’râf, 7/205)

Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

“Rabbini zikredenle Rabbini zikretmeyenin benzeri ölü ile diri gibidir”[1]

Bir başka hadisinde Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur:

“Amellerinizin en hayırlısını, Melikiniz katında en geçerli olanını, dereceleriniz içerisinde en yükseğini, sizin için altın ve gümüşü yığmaktan daha hayırlısını, düşmanla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlısını size bildireyim mi?” sahabiler

“evet” dediler. Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem de,

“Allahu Teâla’yı zikretmektir” buyurdu”[2]

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem; “Allahu Teâla, «Ben kulumun hakkımdaki zannındayımdır. Beni zikrettikçe onunlayım. Beni bir toplulukta anarsa ben de onu onlardan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Bana bir karış yaklaşsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyürek gelse ben ona koşarak gelirim» buyurdu” demiştir[3]

Abdullah b. Büsr, “Bir adam Resûlullah’a

“Ey Allah’ın Resûlu! İslam’ın bana olan emirleri fazlalaştı. Bana birşey bildir ki ona sımsıkı sarılayım” dedi. Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu ki

“Dilin daima Allah zikri ile ıslak kalsın”[4]

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa ona bununla bir hasene vardır ve her hasene on misli ile birliktedir. Elif, lâm, mîm bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lâm bir harf ve mîm bir harftir”[5]

Ukbe b. Amir Radıyallahu anh: Biz Suffe’de iken Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem çıktı ve şöyle dedi:

“Kim, her gün sabah Buthan’a ya da Akik’e[6] gitmeyi, oradan akrabalık bağını kesmeksizin ve günaha girmeden hörgüçlü iki büyük deve ile dönmeyi ister?” Dedik ki:

“Ey Allah’ın Resûlu! Biz bunu isteriz.” Resûlullah da şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz erkenden mescide gidip Allah Azze ve Celle’nin kitabından iki ayet okur ya da öğrenmez mi? Bu onun için iki deveden daha hayırlıdır. Üç (ayet) üç (deve)den, dört (ayet) dört (deve)den daha hayırlıdır. Okunan ya da öğrenilen ayetler sayısınca deveden daha hayırlıdır.”[7]

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur:

“Kim bir yerde oturur da Allah’ı zikretmezse Allah tarafından (bu kusurundan dolayı) bir pişmanlığa uğratılır. Kim de bir yatağa uzanır, onda Allah’ı zikretmezse Allah tarafından (bu kusurundan dolayı) bir pişmanlığa uğratılır.”[8]

“Bir mecliste oturup da orada Allah’ı zikretmeyen ve Nebîlerine salât getirmeyen bir topluluk, mutlaka Allah tarafından (bu kusurlarından dolayı) pişmanlığa uğratılır. Allah dilerse onlara azab eder, dilerse onları bağışlar.”[9]

“Oturdukları meclisten orada Allah’ı zikretmeksizin kalkan bir topluluk eşek leşi üzerinden kalkmış gibidir. Bu onlar için pişman olacakları bir kayıptır.”[10]Uykudan Uyanınca Yapılacak Zikirler


1- (4/1) “Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Dönüş O’nadır.”[11]

2- (4/2) “Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah’tan başka ilah yoktur. Ve Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’a aittir. Rabbim! Beni bağışla!”[12]

3- (4/3) “Vücûduma afiyet veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah’a hamdolsun.”[13]

4- (4/4) «Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün biribiri ardınca gelmesinde akıl sahibleri için şüphesiz deliller vardır. Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: "Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın, Sen (tüm noksan sıfatlardan) münezzehsin. Bizi ateş azabından koru" derler. "Rabbimiz! Sen ateşe kimi sokarsan, onu şüphesiz rezil etmiş olursun, zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur". "Rabbimiz! Biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir davetçi işittik de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al". "Rabbimiz! Peygamberlerine va’dettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen, şüphesiz sözünden dönmezsin". Rableri dualarını kabul etti: "Birbirinizden meydana gelen erkek olsun, kadın olsun sizlerden iş yapanın işini boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolumda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. And olsun ki, Allah katından bir nimet olarak, onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındadır". İnkar edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın; az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır!.. Fakat Rablerinden sakınanlara, Allah katından konukluklar bulunan, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler, iyi olanlar için daha hayırlıdır. Kitab ehlinden Allah'a huşu duyarak inanıp Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmeyenler vardır. İşte onların ecirleri Rablerinin katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler! Sabredin, (düşman karşısında) sebat gösterin, cihada hazırlıklı bulunun, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilesiniz.» (Âl-i İmrân: 3/190-200)[14]Elbise Giyerken Yapılacak Dua


5- “Bana bu (elbiseyi) giydiren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet harcamaksızın beni onunla rızıklandıran Allah’a hamdolsun.”[15]Yeni Elbise Giyerken Yapılan Dua


6- “Allahım! Hamd sana’dır. Bunu bana sen giydirdin. Onun ve yapılış gayesinin hayırlı olmasını senden dilerim. Onun ve yapılış gayesinin şer olmasından sana sığınırım.”[16]Yeni Elbise Giyen Kimse İçin Yapılacak Dua


7- (2/1) “-Üzerinde- eskitesin, Allahu Teâla yenisini versin.”[17]

8- (2/2) “Yeni giyip hamdederek yaşayıp şehid olarak ölesin!”[18]Elbise Çıkarırken Ne Söyleneceği


9- “Allah’ın adıyla”[19]Helâya Girmeden Önce


10- “[Allah’ın adıyla] Allahım! Pislikten ve pis olan şeylerden (erkek ve dişi şeytanlardan) sana sığınırım.”[20]Helâdan Çıkarken


11- “(Allahım) beni bağışla”[21]Abdestten Önce Yapılacak Zikir


12- “Allah’ın adıyla”[22]Abdestten Sonra Yapılacak Zikir


13- (3/1) “Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resûlü’dür.”[23]

14- (3/2) “Allahım! Beni çokça tevbe edenlerden kıl. Ve beni (günah ve pisliklerden) temizlenmiş kimselerden kıl”[24]

15- (3/3) “Allahım! Sana hamdederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden bağışlanma diler, sana tevbe ederim.”[25]Evden Çıkarken Yapılacak Zikir


16- (2/1) “Allah’ın adıyla. Allah’a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır.”[26]

17- (2/2) “Allahım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırım.”[27]Eve Girerken Yapılacak Zikir


18- “Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık ve Rabbimize tevekkül ettik.” Sonra ailesine selam versin.[28]Mescide Giderken Yapılacak Dua


19- “Allahım! Kalbimde bir nur, dilimde bir nur kıl. Kulağımda bir nur, gözümde bir nur kıl. Üstümde bir nur, altımda bir nur kıl. Sağımda bir nur, solumda bir nur kıl. Önümde bir nur, arkamda bir nur kıl. Nefsimde bir nur kıl. Benim için büyük bir nur ve yüce bir nur kıl. Bana bir nur kıl. Beni bir nur kıl. Allahım, bana bir nur ver. Sinirlerimde bir nur, etimde bir nur, kanımda bir nur kıl. Saçımda bir nur, tenimde bir nur kıl.”[29] [Allahım! Kabrimde benim için bir nur, kemiklerimde bir nûr kıl][30] [Nûrumu artır, nûrumu artır, nûrumu artır][31] [Bana nur üzerine nur bağışla][32]Mescide Girerken


20- [Kovulmuş Şeytandan Yüce Allah’a, Kerim vechine ve ezelî hükümdarlığına sığınırım][33] [Allah’ın adıyla, salât][34] [ve selâm Allah Resûlü'nün üzerine olsun][35] “Allahım! Rahmetinin kapılarını bana aç”[36]Mescidden Çıkarken


21- “Allah’ın adıyla. Salât ve selâm Allah Resûlü üzerine olsun. Allahım! Senin fazlından isterim. Allahım! Beni, kovulmuş şeytandan koru”[37]Ezan Zikirleri


22- (5/1) Müezzinin dediği tekrarlanır yalnız “Hayye alâ’s-Salâh” ve “Hayye alâ’l-Felâh” dediğinde;

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” denir.[38]

23- (5/2) “Ve ben de Allah’dan başka ilah olmadığına şehâdet ederim. O, tekdir ve ortağı yoktur. Muhammed O’nun kulu ve Resûlü’dür. Rabb olarak Allah’ı, Resûl olarak Muhammed’i ve din olarak İslam’ı kabul ettim (razı oldum).”[39]

“Bu, müezzinin şehâdeti okumasından hemen sonra söylenir.”[40]

24- (5/3) Müezzinin (ezan) sözlerini tekrarlamayı bitirdikten sonra Nebî Sallallahu Aleyhi Vesellem’e salât eder.”[41]

25- (5/4) “Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi olan Allahım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Ve O’nu va’dettiğin Makâm-ı Mahmûd’a eriştir. [Şüphesiz, sen va’dinden dönmezsin].[42]

26- (5/5) Ezan ve kamet arasında kendisi için dua eder. Çünkü dua, o vakitte reddedilmez.[43](Tekbirden Sonra) İftitah Duası


27- (6/1) “Allahım! Doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni günahlarımdan uzaklaştır. Allahım! Beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi beni günahlarımdan temizle. Allahım! Beni günahlarımdan kar, su ve dolu ile arındır.”[44]

28- (6/2) “Allahım! Sana hamdederek seni tüm noksanlıklardan tehzih ederim. İsmin mübarek ve şânın yücedir. Ve Senden başka ilah yoktur.”[45]

29- (6/3) “Yüzümü, hakka yönelerek, gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben, O’na ortak koşanlardan değilim. Namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bununla emrolundum ve ben müslümanlardanım. Allahım! Melik sensin, Senden başka ilah yok. Sen rabbimsin ve ben senin kulunum. Nefsime zulmettim. Günahımı itiraf ettim. Tüm günahlarımı bağışla. Şüphesiz, günahları ancak sen bağışlarsın. Beni ahlâkın en güzeline erdir. Onun en güzeline ancak sen erdirirsin. Ahlâkın kötüsünden beni uzaklaştır. Kötüsünden de ancak sen uzaklaştırırsın. Emret, Allahım emret! Hayrın tümü iki elindedir. Ve şer, sana ulaşmaz. Ben seninle varım ve sana döneceğim. Mubârek ve yücesin. Sen'den mağfiret diler ve sana tevbe ederim.”[46]

30- (6/4) “Cebrâil’in, Mikâil’in, İsrâfil’in Rabbi; göklerin ve yerin yaratanı, gizliyi ve aşikârı bilen Allahım! Ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında sen hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde beni izninle hakka ulaştır. Şüphesiz, sen dilediğini doğru yola erdirirsin.”[47]

31- (6/5) “Allah, büyüklükte en büyüktür. Allah, büyüklükte en büyüktür. Allah, büyüklükte en büyüktür. Allah’a çokça hamdolsun. Allah’a çokça hamdolsun. Allah’a çokça hamdolsun. Sabah ve akşam Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”(Üç kere) “Şeytan’dan: kibirinden, yalanından ve vesvesesinden Allah’a sığınırım.”[48]

32- (6/6) “Allahım! Hamd sanadır.[49] Sen, göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nûrusun. Hamd sanadır. Sen; göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. [Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin] [Hamd sanadır. Göklerin yerin ve onlarda bulunanların mülkü sana aittir.] [Hamd sanadır. Sen, göklerin ve yerin hükümdârısın] [Hamd sanadır] [Sen Hak’sın, va’din de haktır. Sözün hak ve sana dönüş te haktır. Cennet ve Cehennem hak, enbiyâların da haktır. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem hak ve kıyamet haktır.] [Allahım! Sana teslim oldum; sana tevekkül ettim, sana iman ettim ve tevbe edip sana döndüm. Senin düşmanını düşman edindim. Ve senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikâr, yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla] [Öne geçiren ve geriye bırakan sensin. Senden başka ilah yok] [Sen, benim ilâhımsın. Senden başka ilah yok.][50]Rükûda Yapılacak Dua


33- (5/1) Üç kere “Yüce Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”[51]

34- (5/2) “Rabbimiz olan Allahım! Sana hamdederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allahım! Beni bağışla”[52]

35- (5/3) “(O) çokça tesbih ve takdis edilendir, meleklerin ve Rûh’un rabbidir.”[53]

36- (5/4) “Allahım! Sana rükû ettim. Sana iman ettim ve sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim, sinirim ve ayağımın taşıdığı (bedenim) senin için eğildi.”[54]

37- (5/5) “Kudret, hükümranlık, büyüklük ve yücelik sahibini tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”[55]Rükûdan Doğrulurken


38- (3/1) “Allah, kendisine hamdedeni işitti.”[56]

39- (3/2) “Rabbimiz! Hamd sanadır; çok, temiz ve mübarek bir hamd...”[57]

40- (3/3) “Gökler dolusu, yer ve göklerle yer arasındaki mesafe dolusu ve bundan sonra dilediğin şeyler dolusunca (hamd sanadır) ey övgü ve şeref sahibi! Bir kulun -ki hepimiz senin kulunuz- söylediği en doğru söz şudur: Allahım! Senin verdiğine mani olacak yok, senin vermediğini de verecek yoktur. İtibar sahiplerine senin yanında itibarları fayda vermez.”[58]Secdede Yapılacak Dua


41- (7/1) Üç kere “En yüce olan Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”[59]

42- (7/2) “Rabbimiz olan Allahım! Sana hamdederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allahım! Beni bağışla.”[60]

43- (7/3) “(O), çokça tesbih ve takdis edilendir. (O), meleklerin ve Ruh’un rabbidir.”[61]

44- (7/4) “Allahım! Sana secde ettim. Sana inandım ve sana teslim oldum. Yüzüm; kendisini yaratan ve şekil veren, kendisinde göz ve kulak açan (Allah’a) secde etti. Yaratanların en güzeli olan Allah, yüceler yücesidir.”[62]

45- (7/5) “Kudret, hükümranlık, büyüklük ve yücelik sahibini tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”[63]

46- (7/6) “Allahım! Günahlarımın hepsini; küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikarını bağışla”[64]

47- (7/7) “Allahım! Gazabından rızana, cezalandırmandan affına; Senden yine sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen, kendini övdüğün gibisin.”[65]İki Secde Arasındaki Oturuşta Yapılacak Dua


48- (2/1) “Rabbim! Beni bağışla. Rabbim! Beni bağışla”[66]

49- (2/2) “Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet et. Beni doğru yola ilet ve bana ihsan eyle. Bana afiyet ve rızık ver. Ve beni yücelt.”[67]Tilâvet Secdesinde Yapılacak Dua


50- (2/1) “Yüzüm, yaratanına, gücü ve kuvveti ile onda göz ve kulak açan (Allah’a) secde etti. En güzel yaratıcı olan Allah’ın şanı ne yücedir.”[68]

51- (2/2) “Allahım! Bununla katında benim için bir ecir yaz ve benden bir günahı sil. Bunu benim için katında muhafaza eyle ve kulun Dâvud’dan kabul ettiğin gibi benden de bunu kabul eyle.”[69]Teşehhüdde İken


52- “Selamlar, dualar ve bütün güzel şeyler ancak Allah’adır. Ey Nebi! Selam sana, Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın salih kullarına.. Allah’dan başka ilah olmadığına şehâdet ederim. Ve yine şehâdet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Resûlüdür.”[70]Tahıyattan Sonra Okunacak Salavât


53- (2/1) “Allahım! İbrahim’e ve İbrahim’in ailesine salât ettiğin gibi Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine de salât eyle. Şüphesiz sen; çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin. Allahım! İbrahim’i ve İbrahim’in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed’i ve Muhammed’in ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen; çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin.”[71]

54- (2/2) “Allahım! İbrahim’in ailesine salât ettiğin gibi Muhammed’e, hanımlarına ve soyuna da salât eyle. İbrahim’in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed’i, hanımlarını ve soyunu mübarek kıl. Şüphesiz sen; çokca hamdedilen, şan ve şeref sahibisin”[72]Selâmdan Önce Yapılan Duâlar


55- (11/1) “Allahım! Kabir azabından, cehennem azabından, hayat’ın ve ölüm’ün fitnesinden, Mesih Deccal’ın fitnesinin şerrinden sana sığınırım.”[73]

56- (11/2) “Allahım! Kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal’in fitnesinden sana sığınırım. Hayat’ın ve ölüm’ün fitnesinden sana sığınırım. Allahım! Günahtan ve borçtan sana sığınırım.”[74]

57- (11/3) “Allahım! Ben nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen affedersin. Katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz sen, Gafur ve Rahimsin.”[75]

58- (11/4) “Allahım! Yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikâr işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen Mukaddim/öne alan ve Muahhir/geciktirensin. Senden başka ilah yok.”[76]

59- (11/5) “Allahım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibâdet etmek için bana yardım et.”[77]

60- (11/6) “Allahım! Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Çok yaşlanarak (elden ayaktan düşmekten) sana sığınırım. Dünya fitnesi ve kabir azabından sana sığınırım.”[78]

61- (11/7) “Allahım! Senden cenneti dilerim, cehennemden sana sığınırım.”[79]

62- (11/8) “Allahım! Gayb ilminle ve yaratma kudretinle hayatın benim için hayırlı olduğunu bildiğin müddetçe beni yaşat. Ölümün benim için daha hayırlı olduğunu bildiğinde de beni vefat ettir. Allahım! Gizli ve aşikâr, senden hakkıyla korkmayı dilerim. Senden rıza ve öfke anında hak sözü (söylemeyi) dilerim. Zenginlik ve fakirlikte senden itidalli olmayı dilerim.Bitmeyen bir nimet ve sonu gelmeyen bir göz aydınlığı dilerim. Senden; kaza sonrası rıza göstermeyi ve ölümden sonra kolay bir hayatı dilerim. Vechine bakmanın lezzetini, zarar verici bir hastalık ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın sana kavuşmanın özlemini dilerim. Allahım! Bizi iman zineti ile süsle ve bizi hidayete ermiş, doğru yolun rehberleri kıl.”[80]

63- (11/9) “Allahım! Ya Allah! Sen ki birsin, teksin. Samed’sin. Doğmamış ve doğurmamışsın. Hiç bir benzeri olmayansın. Senden günahlarımı bağışlamanı dilerim. Şüphesiz sen, Gafur ve Rahim’sin.”[81]

64- (11/10) “Allahım! Senden dilerim. Hamd sanadır. Senden başka ilah yoktur. Senin ortağın yoktur. Sen, çokça verensin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey azamet ve ikram sahibi! Ya Hayy, Ya Kayyûm! Senden cenneti isterim, cehennemden de sana sığınırım.”[82]

65- (11/11) “Allahım! Senin Allah olduğuna, senden başka ilah olmadığına, tek ve samed olduğuna, doğmamış ve doğurmamış olduğuna, hiç bir benzerinin olmadığına şehadet ederek senden dilerim.”[83]Selâm Verdikten Sonraki Zikirler


66- (8/1) [üç kere] “Allah'tan mağfiret dilerim. Allahım! Sen Selâm’sın, selâmet sendendir. Ey celâl ve ikram sahibi! Sen yüceler yücesisin.”[84]

67- (8/2) “Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Allahım! Verdiğine mani olabilecek; vermediğini de verebilecek yoktur. İtibar sahibine itibarı, senin katında fayda vermez.”[85]

68- (8/3) “Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nun ve hamd O’nadır. O, herşeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır. Allah’dan başka ilah yoktur. Ancak O’na ibâdet ederiz. Nimet O’nun, fazilet O’nundur. Güzel övgüler O’nadır. Allah’dan başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da dini yalnız O’na mahsus kılarız.”[86]

69- (8/4) Otuz üçer kere “Sübhânallah/Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Elhamdülillah/Hamd, tümüyle Allah’a mahsustur. Allahu ekber/Allah en büyüktür.” “Allah’dan başka ilah yoktur. O, tekdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”[87]

70- (8/5) Her namazdan sonra:

Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm «De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir, (her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır). O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.»

Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm «De ki: "Yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.»

Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm «De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilâhı, insanların Hükümrânı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.»[88]

71- (8/6) Her namazın arkasından:

«Allah, O'ndan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, Hayy (diri), Kayyûm (her an yarattıklarını gözetendir). Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur. O' nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir; dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü[89] gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetilmesi O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.»[90] Bakara, 255 (Âyete’l-Kürsî).

72- (8/7) Sabah ve akşam namazından sonra onar defa:

“Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. O, yaşatır ve O, öldürür. O, her şeye gücü yetendir.”[91]

73- (8/8) Sabah namazında selamdan sonra;

“Allahım! Senden, faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.”[92]İstihâre Duası


74- Câbir b. Abdullah Radıyallahu anh şöyle demiştir: Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bize, Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi tüm işlerde istihâre etmeyi öğretir; Şöyle buyururdu:

“Sizden biriniz bir işi yapmayı içinden geçirirse farz namazın dışında iki rekat namaz kılsın. Sonra şöyle desin: “Allahım! İlmine başvurarak senden hayır isterim. Kudretine dayanarak senden güç isterim. Senden, yüce ihsanını isterim. Sen güç yetirirsin, ben güç yetiremem. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen bilinmeyenleri en iyi bilensin. Allahım! Bu işin -(Burada isteğini/ihtiyacını söyler)- benim için; dinimde, yaşantımda ve işimin sonunda hayırlı biliyorsan onu bana takdir et, kolaylaştır ve sonra bereketli kıl. Bu işin benim için; dinimde, yaşantımda ve işimin sonunda şerli olarak biliyorsan onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Ve benim için nerede olursa hayrı takdir et. Sonra, beni ondan razı kıl.”[93]

Yaratan Allah’a istihâre ile danışan, müminlerle de istişâre eden ve işinde sağlam bilgilere sahip olan pişman olmaz. Allah sübhânehu şöyle buyurmuştur:

“İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a güven (tevekkül et).” (Âl-i İmrân, 3/159)Sabah Ve Akşam Zikirleri


Hamd, tümüyle yalnız bir olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm, kendisinden sonra peygamber olmayan (Muhammed)in üzerine olsun.[94]

75- (24/1) Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım: «Allah, O'ndan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, Hayy (diri), Kayyûm (her an yarattıklarını gözetendir). Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir; dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetilmesi O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.»[95]

76- (24/2) Üç kere:

Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm «De ki O Allah birdir. Allah Samed’dir, (her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır). O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.»

Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm «De ki: "Yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.»

Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm «De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilâhı, insanların Hükümrânı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.»[96]

77- (24/3) “Mülk, Allah’a ait olduğu halde sabahladık.[97] Hamd Allah’adır. Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd, O’nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir. Rabbim! Senden bu günde olan ve bu günden sonraki hayrı ister;[98] bu günün şerrinden ve bu günden sonraki şerden de sana sığınırım. Rabbim! Tenbellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim! Cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım.”[99]

78- (24/4) “Allah’ım Senin yardımınla sabahlar ve yine Senin yardımla akşamlarız.[100] Senin yardımınla yaşar ve yine Senin yardımınla ölürüz. Ve dönüş Sanadır.”[101]

79- (24/5) “Allahım! Sen benim rabbimsin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim ahd ve va’d üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerime olan nimetini ve de günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın.”[102]

80- (24/6) (Dört kere) “Allahım! Senin kendinden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed’in de kulun ve Resûlün olduğuna; seni, arşını taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım.[103]”[104]

81- (24/7) “Allahım! Benim veya kullarından biri yanında sabaha[105] çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur. Hamd sanadır. Şükür sanadır.”[106]

82- (24/8) (üç kere) “Allahım! Bedenime afiyet ver. Allahım! Kulağıma afiyet ver. Allahım! Gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Allahım! Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok.”[107]

83- (24/9) (Yedi kere) “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yok. O’na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir.”[108]

84- (24/10) “Allahım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allahım! dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allahım! Kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım”[109]

85- (24/11) “Gizliyi ve aşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı Allahım! Her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o’nu (kötülüğü) bir müslümana götürmekten sana sığınırım”[110]

86- (24/12) (üç kere) “İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir.”[111]

87- (24/13) (Üç kere) “Rabb olarak Allah’dan, din olarak İslam’dan, Nebî olarak Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem’den razı oldum.”[112]

88- (24/14) “Ya Hayy, Ya Kayyûm! Rahmetinle yardım dilerim. Tüm işlerimi ıslah et ve beni göz açıp kapayınca kadar -bile- nefsime bırakma.”[113]

89- (24/15) “Mülk, Alemlerin Rabbi Allah’ın olduğu halde sabahladık.[114] Allahım! Senden bu günün[115] hayrını, fethini, zaferini, nûrunu, bereketini ve hidâyetini dilerim. Ondaki ve sonrasındaki şerden sana sığınırım.”[116]

90- (24/16) “İslam fıtratı, ihlas kelimesi ve Nebîmiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem’in dini üzere; müşriklerden olmayan, müslüman ve hanif olan babamız İbrahim’in milleti üzere sabaha eriştik”[117]

91- (24/17) (Yüz kere) “Allah’ı, kendisine hamdederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”[118]

92- (24/18) (On kere) “Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nun ve hamd O’nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir.”[119] (Tembellik edilirse en azından bir kere).[120]

93- (24/19) (Sabahlayınca yüz kere) “Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nun ve hamd O’nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir.”[121]

94- (24/20) (Sabahlayınca üç kere) “Yarattıklarının sayısınca, kendisinin razı olacağı kadar, arşının ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunca hamdederek Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”[122]

95- (24/21) (Sabahlayınca) “Allahım! Senden, faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.”[123]

96- (24/22) (Günde yüz kere) “Allah’dan mağfiret diler ve O’na tevbe ederim.”[124]

97- (24/23) (Akşamlayınca üç kere) “Yarattıklarının şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”[125]

98- (24/24) (On kere) “Allahım! Nebimiz Muhammed’e salât ve selâm eyle.”[126]Yatarken Yapılan Zikirler


99- (13/1) İki avucunu bitiştirir; İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okuyarak üfler:

Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm «De ki; O Allah birdir. Allah Samed’dir, (her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır). O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.»

Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm «De ki: "Yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.»

Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm «De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların İlâhı, insanların Hükümrânı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.»

Sonra vücudundan ulaşabildiği yerleri avuçlarıyla, başının üzerinden yüzünden ve vücudunun ön kısmından başlayarak mesheder.” [Okuma ve meshetme üç kere tekrarlanır.][127]

100- (13/2) Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım: «Allah, O'ndan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, Hayy (diri), Kayyûm (her an yarattıklarını gözetendir). Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir; dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetilmesi O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.»[128]

101- (13/3) “Peygamber ve inananlar, ona Rabb'inden indirilene inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Peygamberleri arasından hiçbirini ayırdetmeyiz, işittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affını dileriz, dönüş Sanadır" dediler. Allah kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler; kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz! Eğer unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!”[129]

102- (13/4) “Senin isminle[130] Rabbim, yanımı (vücudumu) bıraktım ve senin -meşietin-le onu kaldırırım. Ruhumu alırsan ona rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih kullarını koruduğun şekilde onu koru.”[131]

103- (13/5) “Allahım! Ruhumu sen yarattın ve onu bedenden sen ayırdın. Ruhumun ölümü ve yaşaması sana aittir. Yaşatırsan onu koru, öldürürsen onu bağışla. Allahım! Senden afiyet dilerim.”[132]

104- (13/6) Üç kere “Allahım![133] Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru.”[134]

105- (13/7) “Allahım! Senin isminle ölür ve yaşarım.”[135]

106- (13/8) -Otuzüç kez- “Sübhânallah/Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim” -Otuzüç kez- “Elhamdülillah/Hamd, tümüyle Allah’a mahsustur.” -Otuzdört kez- “Allahu ekber/Allah en büyüktür.”[136]

107- (13/9) “Yedi kat semânın, yüce arşın rabbi, bizim rabbimiz, her şeyin rabbi, tane ve çekirdekleri yaran, Tevrat’ı, İncil’i ve Furkan’ı indiren Allahım! Alnından tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınırım. Allahım! Sen, Evvel’sin, senden önce bir şey yok. Sen Ahir’sin, senden sonra bir şey yok. Sen, Zahir’sin, senden üste bir şey yok. Sen Bâtın’sın, senden öte bir şey yok. Bizden borcu gider ve bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir.”[137]

108- (13/10) “Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah’a hamdolsun. Nice koruyanı ve barındıranı olmayan var.”[138]

109- (13/11) “Gizliyi ve aşikârı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin rabbi ve meliki Allahım! Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve şirkin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o (kötülüğü) bir müslümana götürmekten sana sığınırım.”[139]

110- (13/12) “Secde ve Tebâreke (Mülk) sûreleri okunur.”[140]

111- (13/13) “Allahım![141] Nefsimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Yüzümü sana çevirdim. Senden ümidederek ve korkarak sırtımı sana ilcâ ettim. Sığınmak ve senden sakınmak ancak sana yönelmektedir. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin nebîne iman ettim.”[142]Gece Bir Yandan Diğer Bir Yana Dönünce Yapılacak Dua


112- “Bir ve Kahhar olan, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbi, Aziz ve Ğafûr olan Allah’dan başka ilah yoktur.”[143]Uykuda Korkan Veya Ürküten Bir Şeyle Karşılaşanın Yapacağı Dua


113- “Gazabından ve cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve bana gelmelerinden Allah’ın noksansız kelimelerine sığınırım.”[144]Kâbus Veya Kötü Rüya Görenin Yapması Gereken


114- (5/1) (üç defa) “Sol tarafına tükürür.”[145]

- (5/2) (üç defa) “Şeytandan ve gördüğünün şerrinden Allah’a sığınır.”[146]

- (5/3) “Gördüğünü kimseye anlatmaz.”[147]

- (5/4) “Bulunduğu taraftan diğer tarafa döner.”[148]

115- (5/5) “Dilerse kalkar, namaz kılar.”[149]Vitirde Kunut Duası


116- (3/1) “Allahım! Hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerinin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl, takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz yalnız Sen hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. [Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz.] Rabbimiz, mübâreksin ve yüceler yücesisin.”[150]

117- (3/2) “Allahım! öfkenden rızana, cezalandırmandan bağışlamana sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin.”[151]

118- (3/3) “Allahım! Ancak sana ibâdet ederiz. Senin için namaz kılar ve secde ederiz. Sana yönelir ve koşarız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Azabın kafirlere erişir. Allahım! Senden yardım ve mağfiret dileriz. Seni hayırla överiz. Seni inkar etmez, sana iman ederiz. Sana boyun eğer, seni inkar edeni terkederiz.”[152]Vitirde Selâmdan Sonra Yapılan Dua


119- “Çokça takdis edilen mutlak hükümdar Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.” Bunu üç kere söyler ve üçüncüsünde yüksek bir sesle ve uzatarak;

[Meleklerin ve Ruh’un rabbi.] der.[153]Üzüntü Ve Keder Anında Yapılacak Dua


120- (2/1) “Allahım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Alnım (kontrolüm) senin elindedir. Hakkımda Senin hükmün geçerlidir. Hakkımdaki takdirin adâlettir. Kendini isimlendirdiğin, Kitabında indirdiğin, kullarından birine öğrettiğin veya katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın sana ait her isimle: Kur’an’ı, kalbimin baharı, göğsümün nûru, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi (için vesile) kıl(manı isterim).”[154]

121- (2/2) “Allahım! Keder ve hüzünden, acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana galip gelmesinden sana sığınırım.”[155]Sıkıntı Anında Yapılan Dua


122- (4/1) “Azîm ve Halîm olan Allah’dan başka ilah yoktur. Arş’ın yüce Rabbi Allah’dan başka ilah yoktur. Arş’ın Kerim Rabbi, yerin rabbi ve göklerin rabbi Allah’dan başka ilah yoktur.”[156]

123- (4/2) “Allahım! Rahmetini umarım. Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsime bırakma. Her işimi ıslah et. Senden başka ilah yok.”[157]

124- (4/3) “(Allahım!) Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.”[158]

125- (4/4) “Allahım, Rabbim Allahım! Sana hiçbir şeyi ortak koşmam.”[159]Düşmanla Veya Güç Sahibi Biri İle Karşılaşma Sırasında Yapılan Dua


126- (3/1) “Allahım! Onların yakasını sana bırakır, şerrinden sana sığınırız.”[160]

127- (3/2) “Allahım! Dayanağım Sensin, yardımcım Sensin. Seninle hücum eder, Seninle saldırırım ve Senin (desteğinle) savaşırım.”[161]

128- (3/3) “Allah bize yeter! O ne güzel vekildir.”[162]Sultanın Zulmünden Korkanın Yapacağı Dua


129- (2/1) Üç kere “Yedi kat semânın Rabbi, Yüce Arş’ın Rabbi Allah’ım! Falan oğlu falan’ın ve yarattıkların içerisinde onun tarafını tutanlardan birinin kötülükte aşırı gitmesinden ya da azgınlaşmasından beni muhafaza eyle. Senin himâyendeki kimse izzetli ve senin övgün yücedir. Senden başka ilah yoktur.”[163]

130- (2/2) Üç kere “Allah en büyüktür. Allah, bütün yarattıklarından daha çok izzet sahibidir. Allah, korktuğum ve sakındığım şeylerden daha kudretlidir. Kulu falanın, insan ve cin ordularının, taraftarlarının ve ona tabi olanların şerrinden, O’ndan başka ilah olmayan, izni dışında yedi kat göğün yerin üzerine düşmesini engelleyen Allah’a sığınırım. Allahım! Onların şerrinden beni koru. Övgün yücedir, senin himâyendeki kimse izzetlidir. İsmin mübarektir. Senden başka ilah yoktur.”[164]Düşmana Karşı Yapılan Dua


131- “Kitabı indiren, hesabı çabuk gören Allahım! (Düşman) grupları hezimete uğrat! Allahım! Onları hezimete uğrat ve onları sars.”[165]Bir Topluluktan Korkan Kimsenin Yapacağı Dua


132- “Allahım! Beni, onlara karşı dilediğin şekilde koru.”[166]İmanda Şüpheye Düşen Kimseninn Yapacağı Dua


133- (4/1) “Allah’a sığınır.”[167]

- (4/2) “Düştüğü şüpheyi terkeder.”[168]

134- (4/3) “Allah’a ve Resûlü’ne iman ettim” der.[169]

135- (4/4) “Allahu Teâla’nın şu ayetini okur: ‘O, Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir ve Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.”[170]Borcun Ödenmesi İçin Yapılacak Dua


136- (2/1) “Allahım! Helalinden vererek, beni haramına muhtaç etme. Ve ihsanınla beni başkalarından müstağni kıl.”[171]

137- (2/2) “Allahım! Kederden ve hüzünden, acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana üstün gelmesinden sana sığınırım.”[172]Namazda Ve Kıraat Esnasında Gelen Vesveseye Karşı Yapılan Dua


138- “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım’ de ve sol tarafa -üç defa- tükür.”[173]Bir İş Kendisine Zor Gelen Kimsenin Yapacağı Dua


139- “Allahım! Senin kolaylaştırdığından başka kolay olan yoktur. Sen dilersen zoru kolay kılarsın.”[174]Günah İşleyenin Yapması Ve Söylemesi Gereken


140- “Günah işleyen bir kul güzelce abdest alır; sonra kalkar ve iki rekat namaz kılarak şu şekilde, Allah’dan bağışlanma dilerse Allah mutlaka onu bağışlar.”

Hayy (daima diri) ve Kayyum (her an yarattıklarını gözeten) olan, kendisinden başka ilâh olmayan Yüce Allah’tan bağışlanma diler, ona tevbe ederim.[175]Şeytan Ve Vesveselerini Defetmek İçin Yapılan Dua


141- (3/1) “Şeytandan Allah’a sığınmak.”[176]

142- (3/2) “Ezan okumak.”[177]

143- (3/3) “Zikir yapmak ve Kur’an-ı Kerim okumak.”[178]Hoşa Gitmeyen Bir Şey Olur Veya İstenilen Olmazsa Yapılan Dua


144- “Allah’ın takdiri, ne dilediyse onu yaptı.”[179]Çocuğu Olanı Tebrik Etmek Ve Buna Karşılık Vermek


145- “Sana bağışlanan (bu çocuğu) Allah senin için mübârek eylesin. Onu veren (Allah’a) şükredesin. (Çocuğun) buluğa ersin ve onun iyiliğiyle rızıklandırılasın.” Tebrik edilen kişi de:

“Allah sana bereket versin ve bereketini daim kılsın. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Allah seni de bir benzeri ile rızıklandırsın ve sevabını çoğaltsın” şeklinde karşılık verir.[180]Çocukların Korunması İçin Yapılan Dua


146- Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Hasan ve Hüseyin’i, “Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden Allah’ın noksansız kelimelerine sığındırırım” diyerek sakındırırdı.[181]Ziyaret Sırasında Hastaya Yapılan Dua


147- (2/1) “Zarar yok, inşâallah (günahlarını) temizler.”[182]

148- (2/2) Yedi kere “Yüce Arş’ın Rabbi, yüce Allah’dan sana şifa vermesini dilerim.”[183]Hasta Ziyaretinin Fazileti


149- Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur:

“Kişi müslüman kardeşini hastalığında ziyaret ederse oturuncaya kadar cennet bağlarında yürür. Oturunca onu rahmet kaplar. Sabah ise, yetmiş bin melek akşamlayıncaya kadar ona istiğfâr eder. Akşam da, sabahlayıncaya kadar yetmiş bin melek ona istiğfâr eder.”[184]Hayatından Ümit Kesen Hastanın Yapacağı Dua


150- (3/1) “Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle. Beni Refîk-i A’lâ’ya kavuştur.”[185]

151- (3/2) “Nebî Sallallahu Aleyhi Vesellem vefatından az önce ellerini suya sokarak yüzünü silmeye başladı, şöyle diyordu: “Allah’dan başka ilah yoktur. Ölümün, şüphesiz bir sarhoşluğu vardır.”[186]

152- “Allah’dan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bir olan Allah’dan başka ilah yok. Tek ve ortağı olmayan Allah’dan başka ilah yok. Allah’dan başka ilah yok. Mülk, O’nun ve hamd O’nadır. Allah’dan başka ilah yok. Güç ve kuvvet ancak Allah’dandır.”[187]Vefat Etmek Üzere Olana Telkinde Bulunmak


153- “Son sözü ‘La ilâhe illallah’ (Allah’dan başka ilah yoktur) olan kimse cennete girer.”[188]Başına Bir Musibet Gelenin Yapacağı Dua


154- “Biz Allah’a aitiz ve O’na dönücüleriz. Allahım! Başıma gelen musibet nedeniyle bana ecir ver ve daha hayırlısını bana bağışla.”[189]Meyyitin Gözlerini Kaparken Yapılacak Dua


155- “Allahım! Falanı (Ölünün ismini söyler) bağışla. Hidâyete erenler arasında derecesini yükselt. Geride kalanlarına vekil ol. Ey Alemlerin Rabbi! Bizi ve onu bağışla. Kabrini genişlet ve onu orada nurlandır.”[190]Cenaze Namazında Meyyit İçin Yapılacak Dua


156- (4/1) “Allahım! Onu bağışla ve ona merhamet et. Ona afiyet ver ve onu affet. Onu hoş karşıla ve yerini genişlet. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi günahlardan temizle. Ona; evinden daha iyi bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha iyi bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir azabından ve [cehennem azabından] koru.”[191]

157- (4/2) “Allahım! Dirimize ve ölümüze, burada olanımıza ve olmayanımıza, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza mağfiret eyle. Allahım! Bizden kimi yaşatırsan onu İslam üzere yaşat. Kimi de öldürürsen iman üzere öldür. Allahım! Onun ecrinden bizleri mahrum etme ve bizleri ondan sonra saptırma.”[192]

158- (4/3) “Allahım! Falan oğlu falan senin zimmetinde ve himayendedir. Onu, kabir fitnesinden ve cehennem azabından koru. Sen vefa ve hak sahibisin. Onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen Gafûr ve Rahim’sin.”[193]

159- (4/4) “Allahım! Erkek ve kadın kullarının oğlu, rahmetine muhtaç. Sen ona azap etmekten müstağnisin. Eğer hasenât sahibi ise onun hasenâtını artır. Eğer günahkâr ise onu bağışla.”[194]Büluğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenazesinde Okunacak Dua


160- (2/1) “Allahım! Kabir azabından onu koru”[195] Şöyle derse de güzel olur:

“Allahım! Onu, ana babasına (cennete girişte) öncü, onlar için saklanmış bir nimet ve şefaati kabul edilen bir şefaatçi kıl. Allahım! Onunla, ana babasının mizânını ağırlaştır ve ecirlerini büyük eyle. Onu, salih müminlere dahil et ve (mahşer günü) İbrâhim Aleyhisselâm’ın kefâletinde kıl. Rahmetinle onu cehennem azabından koru. Ona evinden daha iyi bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ver. Allah’ım! Evvelimizi, öncülerimizi ve bizden evvelki müminleri bağışla.”[196]

161- (2/2) “Allahım! Onu bizim için bir öncü, selef ve bir mükâfat kıl.”[197]Taziye (Başsağlığı) Duası


162- “Aldığı Allah’ındır, verdiği Allah’ındır. Her şey O’nun katında belirli bir ecel iledir... Sabret ve karşılığını Allah’dan bekle.”[198]

Şöyle derse de güzel olur:

“Allah ecrini büyük, sabrını güzel eylesin. Ve ölünü bağışlasın.”[199]Meyyiti Kabre Koyarken Yapılan Dua


163- “Allah’ın adıyla ve Resûlullah’ın sünneti üzere.”[200]Meyyiti Defnettikten Sonra


164- “Allahım! Onu bağışla ve (hak üzere) sabit kıl.” [201]Kabir Ziyaretinde Yapılan Dua


165- “Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri. Selam sizin üzerinize olsun. Biz de Allah’ın izniyle size kavuşacağız. [Allah, bizden önce gidenlere ve sonraya kalanlara rahmet etsin]. Allah’dan bizim ve sizin için afiyet dilerim.”[202]Rüzgar Eserken Yapılacak Dua


166- “Allahım! Senden, bu (rüzgarın) hayrını diler ve şerrinden sana sığınırım.”[203]

167- “Allahım! Senden bu (rüzgarın) hayrını, onda bulunan hayrını ve onunla birlikte gönderilenin hayrını dilerim. Onun şerrinden, onda bulunanın şerrinden ve onunla birlikte gönderilenin şerrinden sana sığınırım.”[204]Gök Gürlediğinde Yapılan Zikir


168- “Gök gürültüsünün hamdederek; meleklerin, heybetinden dolayı kendisini tesbih ettiği (Allah’ı) tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”[205]Bazı Yağmur Duaları


169- (3/1) “Allahım! Bize hemen, geciktirmeden, zararsız, faydalı, bereketli, hazmı kolay ve imdadımıza yetişen bir yağmur ver.”[206]

170- (3/2) “Allahım! Bize yağmur ver. Allahım! Bize yağmur ver. Allahım! Bize yağmur ver.”[207]

171- (3/3) “Allahım! Kullarına ve hayvanlarına su ver. Rahmetini yağdır ve (bu) cansız beldeni canlandır.”[208]Yağmur Yağarken Yapılan Dua


172- “Allahım! Bol ve faydalı bir yağmur eyle.”[209]Yağmurdan Sonra Yapılan Zikir


173- “Allah’ın ihsanı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı.”[210]Kapalı Ve Yağmurlu Havanın Açık Ve Güneşli Olması İçin Yapılan Bazı Dualar


174- “Allahım! Üzerimize değil etrafımıza yağdır Allahım! Tepelere, dağlara, vadilere ve ağaç biten yerlere yağdır.”[211]Hilal Görünce Yapılan Dua


175- “Allah en büyüktür. Allahım! Bunu üzerimizde emniyet, iman, selamet, İslam ve Ey Rabbimiz; sevdiğin ve razı olduğun şeylerde başarı ayı kıl. (Ey hilal!) Benim ve senin rabbin Allah’dır.”[212]İftarda Oruçlunun Yapacağı Dua


176- (2/1) “Susuzluk gitti ve damarlar ıslandı. Ve; Allah’ın izniyle ecir sabit oldu.”[213]

177- (2/2) “Allahım! Her şeyi kaplayan rahmetinle beni bağışlamanı dilerim.”[214]Yemeğe Başlarken Yapılan Dua


178- (2/1) “Biriniz yemeğe başlarken; ‘Bismillah/Allah’ın adıyla’ desin. Şayet unutursa (hatırladığında); ‘Evveli ve sonunda Allah’ın adıyla’ desin.”[215]

179- “Allah’ın yemekle nimetlendirdiği kimse şöyle desin: ‘Allahım! Bunda bizim için bereket kıl ve bundan daha hayırlısını bize yedir.’” Allah’ın sütle susuzluğunu giderdiği bir kimse de şöyle desin;

“Allahım! Bunda bizim için bereket kıl ve bize bundan daha fazla ver.”[216]Yemekten Sonra Yapılacak Dua


180- (2/1) “Benden bir güç ve kuvvet olmaksızın bana bunu yediren ve beni bununla rızıklandıran Allah’a hamdolsun.”[217]

181- (2/2) “Çok, temiz, bereketli, sonsuz ve terkolunmayan, kendisinden müstağni olunmayarak yapılan hamd Rabbimiz Allah’adır.”[218]Misafirin Yemek Sahibi İçin Yapacağı Dua


182- “Allahım! Verdiğin rızıkta onlar için bereket kıl. Onları bağışla ve onlara merhamet eyle.”[219]Kişinin, Kendisine Su Veren Veya Vermek İsteyen Kimseye Yapacağı Dua


183- “Allahım! Bana yemek verene yemek ver. Bana su verene su ver.”[220]Oruçlunun, İftar Yemeği Veren İçin Yapacağı Dua


184- “Oruçlular yanınızda iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin. Ve, melekler sizin için dua etsin.”[221]Yemek Hazırlandığı Halde Orucunu Bozmayan[222] Kişinin Yapacağı Dua


185- “Sizden biriniz davet edilirse icabet etsin. Oruçlu ise dua etsin. Orucunu açarsa yemekten yesin.”[223]Oruçlunun, Kendisine Söven Kimseye Ne Söyleyeceği


186- “Ben oruçluyum, Ben oruçluyum.”[224]Mevsimin İlk Meyvesini Görünce Yapılacak Dua


187- “Allahım! Meyvemizde bizim için bereket kıl. Şehrimizi bize mübarek eyle. Sa’mızı bize bereketlendir, müdd’ümüzü bize bereketlendir.”[225]Aksırınca Yapılacak Dua


188- “Sizden biriniz aksırınca;

‘Allah’a hamdolsun’ desin. (Bunu işiten) kardeşi veya arkadaşı;

‘Allah’ın rahmeti üzerine olsun’ desin. (O da);

“Allah size hidayet etsin (hidâyette dâim kılsın) ve halinizi ıslah eylesin’ desin.”[226]Kafir, Aksırıp Allah’a Hamdedince Ona Söylenecek Şey


189- “Allah size hidayet etsin ve halinizi ıslah eylesin.”[227]Evlenen Kişi İçin Yapılacak Dua


190- “Allah senin için bereketli kılsın ve bereketini daim etsin. İkinizin arasını hayırla birleştirsin.”[228]Evlenenin Yapacağı Dua


191- “Sizden biriniz evlenir veya bir hizmetçi satın alırsa şöyle desin:

[Allahım! Bunun hayrını ve buna verdiğin tabiatın hayrını dilerim. Bunun şerrinden ve buna verdiğin tabiatın şerrinden sana sığınırım.]

- Bir deve (veya binek) satın alınca da hörgücünün üstünden tutsun ve böyle dua etsin.”[229]Cinsi Münasebetten Önce


192- “Allah’ın adıyla. Allahım! Bizi şeytandan uzaklaştır ve şeytanı da bizi rızıklandıracağın (çocuktan) uzaklaştır.”[230]Öfkelenince Yapılacak Dua


193- “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.”[231]Musibete Uğramış Birini Görenin Yapacağı Dua


194- “Sana verdiği beladan beni afiyette kılan ve yarattıklarından çoğu üzerine tercih ederek beni üstün kılan Allah’a hamdolsun.”[232]Her Oturumda Yapılacak Dua


195- İbn Ömer’den; şöyle demiştir: “Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in bir oturumda kalkmadan önce yüz kere;

‘Rabbim! Beni bağışla ve tevbemi kabul et. Şüphesiz sen, tevbeleri kabul eden ve çokça bağışlayansın”[233] dediği sayılırdı.Meclisin/Oturumun Kefareti


196- “Allahım! Sana hamdederek, seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim.”[234]“Allah Seni Affetsin” Diyene Yapılacak Dua


197- “Seni de -affetsin-.”[235]İyilik Yapan Birine Yapılacak Dua


198- “Allah seni hayırla mükafatlandırsın.”[236]Yapıldığında, Allah’ın Kişiyi Deccal’den Koruyacağı Şey


199- “Kehf sûresi’nin başından on ayet ezberleyen Deccal’den korunur.”[237]

Her namazda son teşehhüdde, Deccal’in fitnesinden Allah’a sığınmak ta böyledir.[238]“Seni Allah İçin Seviyorum” Diyen Kimse İçin Yapılacak Dua


200- “Kendisi için beni sevdiğin (Allah) seni sevsin.”[239]Malını Sana Sunan Kimse İçin Yapılacak Dua


201- “Allah, ailende ve malında senin için bereket kılsın.”[240]İhtiyaç Anında Borç Para Veren Kimse İçin Yapılacak Dua


202- “Allah, ailende ve malında senin için bereket kılsın verilen borcun karşılığı şüphesiz ki hamd etmek ve (onu) ödemektir.”[241]Şirke Düşmekten Korkulduğunda Yapılan Dua


203- “Allahım! Bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim.”[242]“Allah Seni Mübarek Kılsın” Diyen Kimse İçin Yapacağın Dua


204- “Ve seni de mübarek kılsın.”[243]Bir Şeyi Uğurlu Saymanın Kerâhiyeti Duası


205- “Allahım! Senin (yarattığın uğursuzluktan başka uğursuzluk yoktur. Senin (verdiğin) hayırdan başka hayır yoktur. Senden başka ilah yoktur.”[244]Taşıta Binince Yapılacak Dua


206- “Allah’ın adıyla, hamd Allah’adır. ‘Bunu bizim hizmetimize veren (Allah’ı) tüm noksanlıklardan tenzih ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Ve, biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz’ Hamd Allah’adır. Hamd Allah’adır. Hamd Allah’adır. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allahım! seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.”[245]Yolculuk Duası


207- “Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. ‘Bunu bizim hizmetimize veren (Allah’ı) tüm noksanlıklardan tenzih ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Ve, biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz’ Allahım! Senden, bu yolculuğumuzda iyilik ve takva, razı olacağın amel dileriz. Allahım! Bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Ve onun uzaklığını bize yakın kıl. Allahım! Sen, yolculukta dost ve ailemiz için de vekilsin. Allahım! yolculuğun meşakkatinden, üzücü manzaralar (görmekten), ailede ve malda kötü değişiklikler (le karşılaşmaktan) sana sığınırım.”

Dönünce bunları söyler ve şunları da ilave eder:

“(Biz), dönenler, tevbe edenler, ibadet edenler, rabbimize hamdedenleriz.”[246]Bir Belde Veya Köye Girerken Yapılan Dua


208- “Yedi kat semanın ve gölgelediklerinin rabbi, yedi kat yerin ve barındırdıklarının rabbi, şeytanların ve saptırdıklarının rabbi, rüzgarların ve sürükleyip götürdüklerinin rabbi olan Allahım! Bu köyün hayrını, köy ahalisinin hayrını ve köyde bulunanların hayrını dilerim. Onun şerrinden, ahalisinin şerrinden ve onda bulunanların şerrinden sana sığınırım.”[247]Çarşıya Girerken Yapılacak Dua


209- “Allah’dan başka ilah yoktur. O, tekdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. O, diriltir ve öldürür. O, ölmeyen diridir. Hayır O’nun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.”[248]Binek Tökezleyince Yapılacak Dua


210- “Allah’ın adıyla.”[249]Yolcunun Geride Kalanlar İçin Yapacağı Dua


211- “Sizi, kendisine bırakılan emanetler kaybolmayan Allah’a emanet ederim.”[250]Geride Kalanların Yolcu İçin Yapacağı Dua


212- (2/1) “Dinini, güvenliğini ve işlerinin akıbetini Allah’a emanet ederim.”[251]

213- (2/2) “Allah seni takva ile rızıklandırsın. Günahlarını affetsin. Nerede olursan ol orada senin için hayırlı olanı kolaylaştırsın.”[252]Yolculuk Boyunca Tesbih Ve Tekbir Getirmek


214- Câbir Radıyallahu anh şöyle dedi: “Yükseğe çıkınca tekbir getirir, aşağı inince tesbih ederdik.”[253]Yolcunun, Seher Vaktine Girdiğinde Yapacağı Dua


215- “Üzerimize olan lütfundan dolayı Allah’a yaptığımız hamdi işiten işitti. Rabbimiz! Bize yoldaş ol ve bize ihsanda bulun! Cehennemden Allah’a sığınırım.”[254]Yolculuk Veya Diğer Zamanlarda Bir Başka Yerde Konaklayınca


216- “Yarattıklarının şerrinden Allah’ın noksansız kelimelerine sığınırım.”[255]Yolculuktan Dönünce Yapılacak Dua


217- Her tepe üzerinde üç kere tekbir getirir ve şöyle der:

“Allah’tan başka ilah yoktur o tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve Hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. (Biz) dönenler, tevbe edenler, ibadet edenler, rabbimize hamdedenleriz. Allah va’dinde durdu, kuluna yardım etti ve (düşman) grupları yalnız O hezimete uğrattı.”[256]Hoşa Giden Veya Hoşa Gitmeyen Bir Şeyle Karşılaşınca


218- (Resûlullah) Sallallahu Aleyhi Vesellem hoşuna giden bir işle karşılaşınca şöyle derdi:

“Nimeti ile salih ameller tamamlanan Allah’a hamdolsun.”

Hoşuna gitmeyen bir işle karşılaşınca ise şöyle derdi:

“Her hâlukârda Allah’a hamdolsun.”[257]Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’e Selavât Getirmenin Fazileti


219- Sallallahu Aleyhi Vesellem: “Kim bana bir salât getirirse, Allah ona bununla on salât getirir.”[258] buyurmuştur.

220- Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur: “Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât getirin. Getirdiğiniz salât nerede olursanız olun muhakkak bana ulaşır.”[259]

221- Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur: “Cimri, yanında ben zikredildiğim zaman bana salât getirmeyendir.”[260]

222- Sallallahu Aleyhi Vesellem: “Allah’ın yeryüzünde gezici melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selâm getirirler.”[261] buyurmuştur.

223- Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur: “Kim bana selâm ederse selâmını almam için Allah ruhumu bana geri gönderir.”[262]Selâmı Yaymak


224- Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Sizi, yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeye yönelteyim: Selâmı aranızda yayın.”[263]

225- “Üç şeyi biraraya getiren imanı toplamıştır. Nefsine zulmetmemek, herkese selâm vermek ve yoksullukta infak etmek.”[264]

226- Abdullah b. Ömer Radıyallahu anh’dan: Bir kişi, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’e

“İslam’ın hangisi daha hayırlıdır?” diye sordu. (Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem)

“Yemek yedirirsin, tanıdığına ve tanımadığına selam verirsin.”[265] buyurdu.Müslüman, Kendisine Selâm Veren Kafire Nasıl Karşılık Verir?


227- “Ehli Kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar) size selam verince ‘ve aleyküm’ (ve sizin üzerinize) deyin.”[266]Horoz Ötmesi Veya Eşek Anırması Duyunca Yapılacak Dua


228- “Horozun ötüşünü duyunca Allah’ın fazlından isteyin. Çünkü o bir melek görmüştür. Eşeğin anırmasını duyunca şeytandan Allah’a sığının Çünkü o bir şeytan görmüştür.”[267]Gece Köpek Havlaması Duyunca Yapılacak Dua


229- “Geceleyin köpeklerin havlamasını ve eşeklerin anırmasını duyunca onlardan Allah’a sığının. Çünkü onlar sizin görmediklerinizi görürler.”[268]Sövdüğün Kimse İçin Yapacağın Dua


230- (Resûlullah) Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Allahım! Hangi mü’mine sövmüşsem (ağır söz söylemişsem) bunu kıyamet günü onun için sana yakınlık vesilesi kıl.”[269]Müslümanın Müslümanı Övünce Söyleyeceği Şey


231- (Resûlullah) Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Sizden birinizin mutlaka arkadaşını medhetmesi gerekiyorsa şöyle desin:

‘Falanı (görünüşe göre) iyi sanıyorum. Onu hesaba çekecek olan Allah’dır. Ben, Allah’a karşı kimseyi temize çıkaramam’ (Sonra) o kimseyi hakikaten öyle biliyorsa; ‘Onu şöyle şöyle biliyorum’ desin.”[270]Medhedilince Söylenecek Şey


232- “Allahım! Onların söyledikleri ile beni hesaba çekme. Benim hakkımda bilmedikleri şeyleri bağışla. [ve beni zannettiklerinden daha hayırlı kıl].”[271]Hac Veya Umre İçin İhrama Giren Kimse Şöyle Telbiye Getirir


233- “Buyur, Allahım buyur! Buyur, senin ortağın yoktur, buyur! Hamd sanadır. Nimet ve mülk sana aittir. Senin ortağın yoktur.”[272]Hacerü’l-Esved’in Bulunduğu Rükne Gelince Tekbir Getirmek


234- “Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem Beyt’i deve üzerinde tavaf etti. Rükne her gelişte yanındaki bir şeyle (bastonuyla) işaret etti ve tekbir getirdi.”[273]Ruknü’l Yemâni Ve Hacerü’l-Esved Arasında Yapılacak Dua


235- “Rabbimiz! Bize dünyada bir hasene ve ahirette bir hasene ver. Ve bizi cehennem azabından koru.”[274]Safa Ve Merve Üzerinde Durunca/Vakfede Yapılacak Dua


236- Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Safa’ya yaklaşınca;

“Safa ve Merve Allah’ın ibadet için belirlediği yerlerdendir” (ayetini) okudu; “Allah’ın (ayette) başladığı (Safa) ile başlıyorum” dedi ve Safa ile başladı. Beyt’i görecek şekilde üzerine çıktı ve kıbleye yöneldi. Allah’ı birledi ve tekbir getirdi. Ve şöyle dedi:

“Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Tek Allah’dan başka ilah yoktur. O, va’dini yerine getirdi; kuluna yardım etti ve (düşman) grupları yalnızca o hezimete uğrattı.” Bunu üç kere söyledi ve aralarında dua etti” Hadis zikredilir. “Merve üzerinde de Safa üzerinde yaptığı gibi yaptı.”[275] denilmiştir.Arafe Günü Yapılacak Dua


237- Duanın en hayırlısı Arafe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki tüm peygamberlerin söylediklerinin en hayırlısı şudur:

“Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”[276]Meş’ari'l-Harâm’da Yapılacak Zikir


238- “(Resûlullah) Sallallahu Aleyhi Vesellem ‘Kasvâ’ (isimli devesine) bindi ve Meş’ari'l-haram’a geldi. Kıbleye yöneldi (ve Allah’a dua etti, tekbir ve kelime-i tevhid getirdi ve Allah’ı birledi) Etraf iyice aydınlanıncaya kadar böyle kaldı ve güneş doğmadan önce oradan ayrıldı.”[277]Cemrelerin Yanında Taş Atarken Tekbir Getirmek


239- Cemrelerin üçünde de her bir taşı atarken tekbir getirir. Birinci ve ikinci cemrelerde (taşlamadan sonra) öne doğru çıkarak durur; kıbleye yönelir ve ellerini kaldırarak dua eder. Cemretu’l-Akabe’de ise taşlamayı yapar ve her taşla birlikte tekbir getirir. Sonra oradan ayrılır, cemrenin yanında durmaz.[278]Şaşırtan Veya Sevindiren Bir Durum Karşısında Yapılacak Dua


240- “Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”[279]

241- “Allah en büyüktür.”[280]Sevindiren Bir Olayla Karşılaşınca Yapılacak Şey


242- “Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem kendisini sevindiren ya da sevinilen bir olayla karşılaştığı zaman Allah Tebâreke ve Teâla’ya şükür için secdeye kapanırdı.”[281]Bedende Bir Ağrı/Sancı Hissedince


243- Elini vücudundaki acıyan (yerin) üzerine koy ve üç kere;

“Allah'ın adıyla” dedikten sonra yedi kere:

“Duyduğum ve korktuğum (acının) şerrinden Allah’a ve kudretine sığınırım.”[282] de.Nazar Etmekten Korkan Kişinin Yapacağı Dua


244- “Sizden biriniz kardeşinde veya kendisinde ya da malında hoşuna giden bir şey görürse [onun için bereket duası etsin] Çünkü göz (isabeti/nazar) haktır.”[283]Korku Anında Söylenecek Şey


245- “Allah’dan başka ilah yoktur.”[284]Kurban Kesme Esnasında


246- “Allah’ın adıyla, Allah en büyüktür. [Allahım! Senden (geldi) ve senin için (kurban edildi)] Allahım! (bunu) benden kabul eyle!”[285]İnatçı Şeytanların Tuzağını Boşa Çıkarmak İçin


247- “Yarattıklarının, yoktan var edip icad ettiklerinin şerrinden; semadan inenin şerrinden ve onda yükselenin şerrinden, yere ektiğinin şerrinden ve ondan çıkanın şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinin şerrinden, hayırla kapıyı çalan hariç her kapıyı çalanın şerrinden Allah’ın -iyinin ve kötünün dışına çıkamayacağı- noksansız kelimelerine sığınırım; Ya Rahman!.”[286]Tevbe Ve İstiğfar


248- (6/1) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Allah’a yemin olsun ki ben günde yetmiş kereden fazla Allah’dan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.”[287]

249- (6/2) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Allah’a tevbe edin. Ben, günde yüz kere muhakkak tevbe ederim.”[288]

250- (6/3) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur:

“Kim; ‘Hayy ve Kayyûm olan, kendisinden başka ilah olmayan yüce Allah’dan bağışlanma diler, O’na tevbe ederim’ derse savaştan kaçmış bile olsa Allah onu bağışlar.”[289]

251- (6/4) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur:

“Rabbin kula en yakın olduğu (vakit) gecenin (son) üçte biridir. O saate Allah’ı zikredenlerden olabilirsen ol!”[290]

252- (6/5) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Kulun rabbine en yakın olduğu (an) secde anıdır. (Secdede iken) dua etmeyi çoklaştırsın.”[291]

253- (6/6) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Benim kalbim de dalar, ben de muhakkak günde yüz kere Allah’dan bağışlanma dilerim.”[292]Tesbih, Tahmid, Tehlil Ve Tekbir'in[293] Fazileti


254- (12/1) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Kim bir günde yüz kere; ‘Allah’a hamdederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim’ derse, deniz köpüğü kadar dahi olsa günahları silinir.”[294]

255- (12/2) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur:

"Kim; “Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.” derse İsmâil soyundan dört kişiyi azad etmiş gibi olur.”[295]

256- (12/3) Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

“Allah’a hamdederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim’ (kelimeleri) Rahman’ın sevdiği, mizanda ağır basan ve dile hafif gelen iki kelimedir.”[296]

257- (12/4) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur:

“Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah’adır. Allah’dan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür’ demem güneşin üzerine doğduğu her şeyden bana daha sevimlidir.”[297]

258- (12/5) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurur:

“Sizden birinin her gün bin hasene kazanmaya gücü yetmez mi?” Beraberinde oturanlardan bir kişi

“Bizden birisi nasıl bin hasene kazanır?” diye sordu. (Resûlullah) şöyle buyurur:

“Yüz sübhânallah ile, ona bin hasene yazılır veya bin günahı silinir.”[298]

259- (12/6) “Her kim; ‘Yüce Allah’ı, hamdederek tüm noksanlıklardan O'nu tenzih ederim’ derse o kimse için cennette bir hurma ağacı dikilir.”[299]

260- (12/7) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Ey Abdullah b. Kays! Sana cennet hazinelerinden bir hazineyi işaret edeyim mi?”

“Evet yâ Resûlallah!” dedim. Şöyle buyurdu:

'Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır' de.”[300]

261- (12/8) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Sözlerden Allah’a en sevimli olanlar dörttür:

‘Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah’adır. Allah’dan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür.’ Söylerken hangisiyle başlarsan başla zarar etmez.”[301]

262- (12/9) Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e bir bedevi geldi ve

“Bana söyleyeceğim bir söz öğret” dedi. Resûlullah da şöyle buyurdu:

“Allah’dan başka ilah yoktur. O, tekdir ve ortağı yoktur. Allah büyüklükte en büyüktür. Allah’a çokça hamd olsun. Alemlerin Rabbi Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Güç ve kuvvet ancak Aziz ve Hakim olan Allah’tandır.” de. (Bedevi) dedi ki:

“Bunlar rabbim için. Benim için ne var?” Resûlullah şöyle buyurdu:

“Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle. Beni hidayete erdir ve beni rızıklandır” de.”[302]

263- (12/10) Kişi İslam’a girince Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem ona namazı öğretir ve sonra şu kelimelerle dua etmesini emrederdi:

“Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle. Beni hidayete erdir. Bana afiyet ver ve beni rızıklandır.”[303]

264- (12/11) “Muhakkak ki duanın en faziletlisi ‘Hamd Allah’adır’ ve zikrin en faziletlisi ‘Allah’dan başka ilah yoktur’ (zikridir).”[304]

265- (12/12) “Kalıcı salih ameller (şu sözlerdir):

‘Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah’adır. Allah’dan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Ve, güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.”[305]Nebî Sallallahu Aleyhi Vesellem Nasıl Tesbih Ederdi?


266- Abdullah b. Amr Radıyallahu anh’dan şöyle demiştir: “Nebî Sallallahu Aleyhi Vesellem’i sağ (eli) ile tesbih ederken gördüm.”[306]Bazı Hayır Ve Adap Örnekleri


267- “Gece karanlığı olduğu zaman -ya da akşama erişince- çocuklarınızı (dışarı çıkmaktan) alıkoyunuz. Çünkü şeytanlar o sırada dağılırlar. Geceden bir saat geçince de (dışarıdaki) çocuklarınızı (evlerinize) koyunuz. Allah’ın ismini anarak kapıları kapatınız. Çünkü şeytan kapalı kapıyı açamaz. Allah’ın isimini zikrederek kırbalarınızın ağzını bağlayınız. Allah’ın ismini anarak, üzerlerine enlemesine bir şey koymak şeklinde dahi olsa kaplarınızın ağzını örtünüz. Lambalarınızı söndürünüz.”[307]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (11/203); = Müslim, “İçerisinde Allah’ın zikredildiği ev ile içerisinde Allah’ın zikredilmediği evin benzeri, ölü ile diri gibidir” lafzıyla rivayet eder (1/539).

[2] Tirmizi (5/459), İbn Mace (2/1245) Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/326); Sahih-i Tirmizi (3/139).

[3] Buhari (8/171), Müslim (4/2061). Lafızlar Buhari.

[4] Tirmizi (5/458), İbn Mâce (2/1246). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/139), Sahih-i İbni Mâce (2/317).

[5] Tirmizi (5/175), Bkz. Sahihü’t Tirmizi (3/9), Sahih-i Camiu’s-Sağir (5/340).

[6] Buthan ve Akik, Medine çevresinde bulunan iki vadinin adıdır.

[7] Müslim (1/553).

[8] Ebu Dâvud (4/264) ve diğerleri. Bkz. Sahihu’l Câmi (5/342).

[9] Tirmizi. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/140).

[10] Ebu Dâvud (4/264), Ahmed (2/389). Bkz. Sahihu’l Cami (5/176).

[11] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (11/113); Müslim (4/2083).

[12] “Kim böyle derse bağışlanır, dua ederse duası kabul edilir. Eğer kalkar ve abdest alır, sonra namaz kılarsa namazı kabul edilir.” Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (3/39) ve diğerleri. Lafızlar İbn Mâce. Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/335).

[13] Tirmizi (5/473). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/144).

[14] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (8/237); Müslim, (1/530).

[15] Nesâi dışında diğer sünen sahipleri tahric etmiştir. Bkz. İrvâu’l Galîl (7/47).

[16] Ebu Dâvud, Tirmizi, Bağavi. Bkz. el-Elbâni, Muhtasaru Şemâili’t-Tirmizi (s.47).

[17] Ebu Dâvud (4/41). Bkz. Sahih-i Ebu Dâvud (2/760)

[18] İbn Mâce (2/1178); Bağavi (12/41). Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/275).

[19] Tirmizi (2/505) ve diğr. Bkz. İrvâu’-l Galîl (h.49), Sahihü’l Cami (3/203).

[20] Buhari (1/45); Müslim (1/283). [Bismillah/Allah’ın adıyla] ziyadesini ise Said b. Mansur tahric etmiştir. Bkz. Fethü’l-Bâri (1/244).

[21] Nesâi ‘den başka diğer sünen sahipleri tahric etmiştir. Nesâi ise Amelül Yevm vel Leyle’de tahric etmiştir. Bkz. Zâdü’l-Meâd (2/387).

[22] Ebu Dâvud, İbn Mâce, Ahmed; Bkz. İrvâu’l Galîl (1/122).

[23] Müslim (1/209)

[24] Tirmizi (1/78). Bkz. Sahih-i süneni Tirmizi (1/18).

[25] Nesâi, Amelu’l Yevm ve’l Leyle (s.173). Bkz. İrvâu’l Galil (1/135 - 2/94).

[26] Ebu Dâvud (4/325), Tirmizi (5/490), Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/151).

[27] Sünen sahipleri; Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/152), Sahih-i İbn Mâce (2/336).

[28] Ebu Dâvud (4/325) tahric etti. Allâme b. Baz, (Tuhfetü’l Ahyar s.28) isnadının hasen olduğunu söyler. Bir diğer sahih hadis de şöyledir; “Kişi evine girerken ve yemek yerken Allah’ı zikrettiğinde şeytan (ashabına) “Size ne geceleyecek yer var, ne de akşam yemeği” der” Müslim, (h.2018).

[29] Bu hasletlerin hepsi için Buhari (11/116; h.6316) ve Müslim (1/526, 529, 530; h 763).

[30] Tirmizi h.3419 (5/483).

[31] Buhari, Edebü’l-Müfred (s.258; h.695). el-Elbâni “hadis sahihtir” der, Bkz. Sahihu Edebi’l-Müfred (h.536).

[32] İbn Hacer Fethu’l-Bâri ve Kitabu’d-Duâ’da ibn Ebi Âsım’a isnaden. Bkz. Fethu’l Bâri (11/118): “Çeşitli rivayetlerde yirmibeş haslet toplandı” demiştir.

[33] Ebu Dâvud, Bkz. Sahihü’l Câmi (h.4591).

[34] İbn es-Sünnî (h.88); el-Elbâni “hadis hasendir” der.

[35] Ebu Dâvud (1/126). Bkz. Sahihu’l Cami (1/528)

[36] Müslim (1/126). İbn Mâce’nin Sünen’inde Fâtıma Radıyallahu anhâ’nın hadisinden: “Allah’ım günahlarımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç” el-Elbâni, Şevahidi dolayısıyla sahih olduğunu söyler. Bkz. Sahih-i İbn Mâce (1/128, 129).

[37] Bkz. (20) rakamlı hadis rivayetlerinin tahrici. [Allahım! Beni kovulmuş şeytandan koru] ziyadesi İbn Mâce’de. Bkz. Sahih-i İbn Mâce (1/129).

[38] Buhari (1/152); Müslim (1/288).

[39] Müslim (1/290).

[40] İbn Huzeyme, es-Sahih (1/220).

[41] Müslim (1/288).

[42] Buhari (1/152); Tırnak içindeki kısım Beyhaki’den (1/410) Allâme Abdullah b. Baz, (Tuhfetu’l Ahyar s.38) bu ziyadenin geldiği isnadın hasen olduğunu söyler.

[43] Tirmizi, Ebu Dâvud, Ahmed; Bkz. İrvâu’l-Galil (1/262).

[44] Buhari (1/181); Müslim (1/419).

[45] Sünen sahipleri. Bkz. Sahih-i Tirmizi (1/77); Sahih-i İbn Mâce (1/135).

[46] Müslim, (1/534).

[47] Müslim, (1/534).

[48] Ebu Dâvud (1/203); İbn Mâce (1/265); Ahmed (4/85). Müslim, İbni Ömer Radıyallahu anhümâ’dan benzerini tahric etmiştir, onda bir de kıssa zikredilir (1/420).

[49] Nebî Sallallahu Aleyhi Vesellem, bu duâyı gece kalktınca teheccüd namazında okurdu.

[50] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (3/3 - 11/116 - 13/371, 423, 465); Müslim, özetle benzerini rivayet etmiştir (1/532).

[51] Sünen sahipleri ve Ahmed. Bkz. Sahih-i Tirmizi (1/83).

[52] Buhari (1/99); Müslim (1/350).

[53] Müslim (1/353); Ebu Dâvud (1/230).

[54] Müslim (1/534); İbn Mâce dışında diğer sünen sahipleri (Tirmizi, Ebu Dâvud, Nesâi) tahriç etmiştir.

[55] Ebu Dâvud (1/230); Nesâi; Ahmed. İsnâdı ise hasendir.

[56] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (2/282).

[57] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (2/284).

[58] Müslim, (1/346).

[59] Sünen sahipleri ve Ahmed tahric etmiştir. Bkz. Sahih-i Tirmizi (1/83).

[60] Buhari, Müslim. Tahrici geçti (Bkz. 34, s.39).

[61] Müslim (1/533). Tahrici geçti (Bkz. 35, s.39).

[62] Müslim (1/534) ve diğr.

[63] Ebu Dâvud (1/230), Ahmed, Nesâi. el-Elbâni, “Sahihtir” demiştir; Bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (1/166).

[64] Müslim (1/350).

[65] Müslim (1/532).

[66] Ebu Dâvud (1/231). Bkz. Sahih-i İbn Mâce (1/148).

[67] Nesâi dışında diğer sünen sahipleri tahric etmiştir. Bkz. Sahih-i Tirmizi, Sahih-i İbn Mâce (1/148).

[68] Tirmizi (2/474); Ahmed (2/30); Hâkim “hadis sahihtir” demiş ve İmam Zehebî de buna muvafakat etmiştir. (1/220) lafızdaki ziyâde Hâkim’in rivayetine aittir.

[69] Tirmizi (2/473); Hakim “hadis sahihtir” demiş ve İmam Zehebî de buna muvafakat etmiştir (1/219).

[70] Buhari, Bkz. Feth’ul-Bâri (1/13); Müslim (1/301).

[71] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/408).

[72] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/407); Müslim (1/306). Lafızlar Müslim.

[73] Buhari (2/102); Müslim (1/412). Lafızlar Müslim.

[74] Buhari (2/202); Müslim (1/412).

[75] Buhari (8/168); Müslim (4/2078).

[76] Müslim (1/534).

[77] Ebu Dâvud (2/86); Nesâi (3/53); el-Elbâni, “hadis sahihtir” der. Bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (1/284).

[78] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/35).

[79] Ebu Dâvud. Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/328).

[80] Nesâi, (4/54-55); Ahmed (4/364); el-Elbâni, “hadis sahihtir” der; Bkz. Sahih-i Nesâi (1/281).

[81] Nesâi, lafzıyla tahric etmiştir (3/52); Ahmed (4/338); el-Elbâni, “hadis sahihtir” der, Bkz. Sahih-i Nesâi (1/280).

[82] Sünen sahipleri rivayet etmiştir. Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/329).

[83] Ebu Dâvud (2/62), Tirmizi (5/515), İbn Mâce (2/1267), Ahmed (5/360), Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/329); Sahih-i Tirmizi (3/163).

[84] Müslim (1/414).

[85] Buhari (1/255); Müslim (1/414).

[86] Müslim (1/415).

[87] Müslim, (1/418); “Her namazın arkasından böyle söyleyenin günahları, deniz köpüğü kadar bile olsa affedilir.” Müslim, (1/418).

[88] Ebu Dâvud (2/86), Nesâi (3/68); Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/8), bu üç sûreye “muavvizât” denir. Fethu’l-Bâri (9/62).

[89] Kürsü, Allah’ın arşından bir önceki katmandır. Kürsü ve arş kavramları için sahih akide kitaplarına başvurulabilir.

[90] Bakara, 255 (Âyete’l-Kürsî). Kim bunu her namazın arkasından okursa cennete girmesiyle arasında anca ölümü kalır; Nesâi, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (h.100); İbn es-Sünnî (h.121). el-Elbâni, “hadis sahihtir” der; Bkz. Sahihu’l Câmi (5/339), Silsiletu’l-ehâdisi’s-Sahiha (2/697-h.972).

[91] Tirmizi (5/515), Ahmed (4/227). Bkz. Zâdü’l-Meâd (1/300).

[92] İbn Mâce ve diğerleri. Bkz. Sahih-i İbn Mâce (1/152), Mecmeu’z-Zevâid’e (10/111).

[93] Buhari (7/162).

[94] Enes b. Mâlik Radıyallahu anh ’den; Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e isnâden şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Sabah namazından güneş doğana kadar Allah’ı zikreden bir topululukla oturmam, İsmâil soyundan dört kişiyi azad etmemden bana daha sevimlidir. İkindi namazından güneş batana kadar Allah’ı zikreden bir toplulukla oturmam dört kişiyi azad etmemden bana daha sevimlidir.” Ebu Dâvud, (h.3667). el-Elbâni, hadisin hasen mertebesinde olduğunu söyler. Bkz. Sahih-i Ebu Dâvud (2/698).

[95] Bakara, 255 (Âyetu’l-Kürsî). Kim bunu sabahladığı zaman okursa akşam oluncaya kadar cinden kuronur. Kim de nakşamladığı zaman bunu okursa sabah oluncaya kadar cinlerden korunur; Hakim (1/562). el-Elbânî, hadisin sahih olduğunu İmam Nesâi ve Taberâni’ye isnâd ederek söyler ve Taberâni’nin senedinin ceyyid olduğunu ekler. Bkz. Sahihu’t Terğib ve’t Terhib (1/273).

[96] Kim bunu sabahladığı ve akşamladığı zaman üç kere okursa her şeye karşı onu korur; Ebu Dâvud (4/322), Tirmizi (5/567). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/182).

[97] Akşam olunca; “Mülk, Allah’a ait olduğu halde akşamladık” şeklinde söylenir.

[98] Akşam da; “Rabbim Senden bu gece olan ve bu geceden sonraki hayrı ister; bu gecenin şerrinden ve bu geceden sonraki şerden de Sana sığınırım.” şeklinde söylenir.

[99] Müslim (4/2088).

[100] Akşam olunca; “Allah’ım Senin yardımınla akşamlar ve yine Senin yardımınla sabahlarız. Senin yardımınla yaşar ve yine Senin yardımınla ölürüz. Ve dönüş Sanadır.”

[101] Tirmizi (5/466), Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/142).

[102] “Kim bunu akşamladığı vakit içtenlikle inanarak söyler de o gece ölürse cennete girer. Sabahladığı vakit yaparsa da böyledir.” Buhari, (7/150).

[103] Akşam da; “akşamladım” şeklinde söylenir.

[104] “Kim sabahladığı veya akşamladığı zaman dört kere bunu söylerse Allah onu cehennemden azad eder.” Ebu Dâvud (4/317), Buhari, Edeb’l- Müfred (h.1201); Nesâi, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (h.9); İbn es-Sünnî, (h.70). Allâme b. Baz, Nesâi ve Ebu Dâvud’un isnadlarının hasen olduğunu söyler; Bkz. Tuhfetu’l-Ahyâr (s.23).

[105] Akşamleyin; “akşama çıkan..” şeklinde söylenir.

[106] “Kim bunu sabahladığı vakit söylerse gününün şükrünü eda etmiştir. kim de bunu akşamladığı vakit söylerse gecesinin şükrünü eda etmiştir.”; Ebu Dâvud (4/318), Nesâi, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (h.7), İbn es-Sünnî (h.41), İbn Hibbân, Mevârid (h.2361). Abdullah b. Baz, isnadın hasen mertebesinde olduğunu söyler; Bkz. Tuhfetu’l-Ahyar (s.24).

[107] Ebu Dâvud (4/324), Ahmed (5/42), Nesâi, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (h.22), İbn es-Sünnî (h.69), Buhari Edebu’l-Müfred. Allâme b. Baz, isnadın hasen mertebesinde olduğunu söyler; Bkz. Tuhfetu’l-Ahyar (s.26).

[108] “Kim bunu sabahladığı ve akşamladığı zaman yedi kere söylerse, onu üzen dünya ve ahiret işlerine Allah kâfidir” İbn es-Sünnî (h.71) merfû, Ebu Dâvud (4/321) mevkûfen tahric etmiştir. Şuayb ve Abdülkâdir el-Arnavût isnadının sahih olduğunu söylemişlerdir. Bkz. Zâdu’l-Meâd (2/376).

[109] Ebu Dâvud, İbn Mâce; Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/332).

[110] Tirmizi, Ebu Dâvud; Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/142).

[111] “Sabah ve akşam üç kere söyleyene bir şey zarar vermez.” Ebu Dâvud (4/323), Tirmizi (5/465), İbn Mâce, Ahmed tahric etti. Allâme b. Baz, isnadının hasen olduğunu kaydeder; Tuhfetu’l-Ahyar (s.39). Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/332).

[112] “Bunu sabah ve akşam üç kere söyleyeni razı etmesi, kıyamet günü Allah üzerine hak olur.” Ahmed (4/337), Nesâi, Amelu’l-Yevm ve’l Leyle (h.4), İbn es-Sünnî (h.68), Ebu Dâvud (4/418), Tirmizi (5/465); b. Baz, “hadis hasendir” der, Tuhfetu’l-Ahyar (s.39).

[113] Hakim’in sahih olduğunu söylemesine, İmam Zehebi muvafakat eder, (1/545). Bkz. Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib, (1/273).

[114] Akşamleyin: “Mülk, Alemlerin Rabbi Allah’ın olduğu halde akşamladık.” şeklinde söylenir.

[115] Akşam: “Allahım! Senden bu gecenin hayrını, fethini, zaferini, nûrunu, bereketini ve hidâyetini dilerim. Ondaki ve sonrasındaki şerden sana sığınırım.” şeklinde söylenir.

[116] Ebu Dâvud (4/322); Şuayb ve Abdülkâdir el-Arnavût, isnadının hasen olduğunu söylemişlerdir; Bkz. Zâdu’l-Meâd (2/273)

[117] Ahmed (3/406-407); İbn es-Sünnî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (h.34). Bkz. Sahihu’l-Câmî (4/209).

[118] “Sabahladığı veya akşamladığı zaman yüz kere bunu söyleyen kimse, başkası da onun kadar veya daha çok söylemedikçe; kıyamet günü’ne onun getirdiğinden daha faziletli bir amel getiremez. ” Müslim (4/2071).

[119] Nesâi, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (h.24). Bkz. Sahihu’t -Terğib ve’t-Terhib (1/272); B. Baz, Tuhfetu’l-Ahyâr (s.44); fazileti hk. bkz. a.g.e. (s.146, h.255).

[120] Ebu Dâvud (4/319), İbn Mâce, Ahmed (4/60). Bkz. Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib (1/270), Sahih-i Ebu Dâvud (3/957), Sahih-i İbn Mâce (2/331), Zâdü’l-Meâd (2/377).

[121] “Bunu bir günde yüz kere söyleyen on köle azad etmiş kadar sevap alır. Bununla ona yüz hasene yazılarak ondan yüz günah silinir. Akşamlayıncaya kadar o gün şeytandan korunur. Bundan daha çok amel işleyen bir adamdan başka hiç kimse onun getirdiğinden daha faziletlisini getirmez.” Buhari (4/95), Müslim (4/2071).

[122] Müslim (4/2090)

[123] İbn es-Sünnî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (h.54), İbn Mâce (h.925). Şuayb ve Abdulkâdir el-Arnavût, isnadının hasen oldunu söylemişlerdir. Bkz. Zâdü’l-Meâd (2/375).

[124] Bkz. Buhari, Fethu’l-Bârî 11/101 Müslim (4/2075).

[125] “Kim akşamladığı zaman bunu üç kere söylerse o gecenin humması ona zarar vermez.” Ahmed (2/290), Nesâi, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (h.590), İbn es-Sünnî (h.68). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/187), Sahih-i İbn Mâce (2/266), Tuhfetu’l-Ahyar (s.45).

[126] “Kim sabahladığı zaman on kere ve akşamladığı zaman on kere bana salât getirirse kıyamet günü şefaatim ona ulaşır.” Hâdisi Taberâni, biri “Ceyyid” olmak üzere iki senedle hadisi tahric etmiştir. Bkz. Mecmeu’z-Zevâid (10/120), Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib (1/273).

[127] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (9/62), Müslim (4/1723).

[128] (Âyetu’l-Kürsî). “Yatağına uzanınca bunu okuyanın üzerinde sabaha kadar Allah tarafından koruyucu bir-melek-bulunur ve şeytanı ona yaklaştırmaz.” Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (4/487).

[129] “Kim bunu okursa gecesi boyunca ona yeter.” Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (9/94), Müslim (1/554). Ayetler; Bakara, 2/285-286.

[130] “Biriniz yatağından kalktıktan sonra tekrar dönerse elbisesinin kenarı ile yatağını üç kere süpürsün ve Allah’ın adını zikretsin. Kendisinden sonra yatağın üzerinde neyin kaldığını o bilemez. Bu yüzden yatağa uzanınca şöyle desin:.. hadis zikredilir”;

[131] Buhari (11/126), Müslim (4/2084).

[132] Müslim (4/2083) ve Ahmed lafzıyla (2/79) tahric etti.

[133] “Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem yatacağı zaman sağ eline yanağının altına koya ve şöyle derdi:...hadis zikredilir”

[134] Ebu Dâvud, lafzıyla (4/311); Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/143).

[135] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (11/113), Müslim (4/2083).

[136] “Fâtıma Radıyallahu anhâ, elindeki bir değirmenle Nebî Aleyhisselâm’a gelerek şikayette bulundu ve bir hizmetçi istedi. Bunun üzerine Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Sizi, istediğinizden daha hayırlı bir şeye sevk edeyim mi? Yatağınıza girdiğiniz zaman otuzüç defa tesbih, otuzüç defa tahmid, otuzdört defa tekbir getirin. Bu sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.” Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (7/71), Müslim (4/2091).

[137] Müslim, (4/2084).

[138] Müslim, (4/2085).

[139] Ebu Dâvud, (4/317); Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/142).

[140] Tirmizi, Nesâi. Bkz. Sahihu’l-Câmi (4/255).

[141] Yatacağın zaman, namaz için abdest alır gibi abdest al ve sağ tarafına yat; sonra şöyle de:..hadis zikredilir.”

[142] Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bunu söyleyen birine: “Ölürsen, fıtrat üzere ölürsün” demiştir; Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (11/113), Müslim (4/2081).

[143] “Gece bir yandan diğer bir yana dönünce denir.” Hakim, sahih olduğunu söyler ve İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir, (1/540). Nesâi, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle, İbn es-Sünnî, Bkz. Sahihu’l-Câmi (3/213).

[144] Ebu Dâvud, (4/12), Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/171).

[145] Müslim, (4/1772).

[146] Müslim, (4/1772, 1773).

[147] Müslim, (4/1772).

[148] Müslim, (4/1773).

[149] Müslim, (4/1773).

[150] Sünen sahipleri, Ahmed, Dârimi, Beyhaki; Parantez [ ] içindeki lafız Beyhaki’nin rivâyetidir. Bkz. Sahih-i Tirmizi (1/144), Sahih-i İbn Mâce (1/194), İrvâu’l-ğalîl (2/172).

[151] Sünen sahipleri, Ahmed. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/180), Sahih-i İbn Mâce (1/194), İrvâu’l-ğalîl (2/175).

[152] Beyhaki, isnadının sahih olduğunu söyler, Sünenü’l-Kübrâ (2/211). Allâme el-Elbâni, “İsnâdı sahih ve Ömer Radıyallahu anh’a mevkûf bir rivâyettir” der, İrvâu’l-ğalîl (2/170).

[153] Nesâi (3/244), Darekutnî ve diğerleri. Parantez [ ] içi Darekutnî rivayetinin ziyâdesidir ve isnadı sahihtir, (2/31). Bkz. Zâdu’l-Meâd, (ilgili hadisin tenkidi; Şuayb ve Abdülkâdir el-Arnavût) (1/337).

[154] Ahmed, (1/391). el-Elbâni, tashih etmştir.

[155] Buhari, (7/158). Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu duayı çokça yapardı. Bkz. Fethu’l-Bâri (11/173).

[156] Buhari, (7/153), Müslim, (4/2092).

[157] Ebu Davud (4/324), Ahmed (5/42) el-Elbâni, hadisin hasen olduğunu söyler; bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (3/959).

[158] Tirmizi, (5/529). Hâkim, sahih olduğunu söylemiş, İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir; (1/505). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/168).

[159] Ebu Davud, (2/87); bkz. Sahih-i İbn Mâce, (2/335).

[160] Ebu Dâvud, (2/89); Hâkim, sahih olduğunu söylemiş,İmam Zehebî de buna muvafakat etmiştir.

[161] Ebu Davud (3/42), Tirmizi, (5/572); bkz. Sahih-i Tirmizi, (3/183).

[162] Buhari, (5/172).

[163] Buhari, Edebu’l-müfred, (h.707); el-Elbâni, sahih olduğunu söylemiştir, bkz. Sahihu edebi’l-müfred, (h.545).

[164] Buhari, Edebu’l-müfred, (h.708); el-Elbâni, sahih olduğunu söyler; bkz. Sahihu edebi’l-müfred, (h.546).

[165] Müslim, (3/1362).

[166] Müslim, (4/2300).

[167] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/336); Müslim (1/120)

[168] Buhari, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/336); Müslim (1/120)

[169] Müslim, (1/119-120).

[170] Hadid, 57/3. Ebu Dâvud. el-Elbâni, hadisin hasen olduğunu söyler; bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (3/962).

[171] Tirmizi, (5/560); Bkz. Sahih-i Tirmizi, (3/180).

[172] Buhari, (7/158).

[173] Müslim, (4/1729); Osman b. A’s Radıyallahu anh, “böyle yaptım ve Allah, vesveseyi benden giderdi” demiştir.

[174] İbn Hibban, es-Sahih (Mevarid) (h.2427) ve İbn es-Sünnî, (h.351). Hafız İbn Hacer, “Bu sahih bir hadistir” der. Abdülkadir El-Arnavût, e-Ezkâr’ın tahricinde sahih olduğunu söyler (s.106).

[175] Ebu Dâvud, (2/86), Tirmizi (2/257); el-Elbâni, tashih etmiştir; bkz. Sahih-i Ebu Dâvud (1/2837).

[176] Ebu Dâvud (1/206), Tirmizi. Bkz. Mü’minûn, 23/98-99, Sahih-i Tirmizi (1/77).

[177] Buhari, (1/151); Müslim, (1/291),

[178] “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Şeytan içinde Bakara sûresi okunan evden kaçar.”; Müslim (1/539). Sabah ve akşam, uykudan önce ve uyanınca okunan zikirler, yine eve girerken ve evden çıkarken, mescide girip çıkarken yapılan zikirler şeytanı uzaklaştırır. Aynı zamanda sahih olan başka zikirler; uykudan önce “Ayete’l Kûrsî” (Bakara, 2/255) ve “Âmene’r-Resûl”yü (Bakara, 2/285-286) okumak ta şeytanı uzaklaştıran şeylerdendir. Kim yüze kere: “Allah’dan başka ilah yoktur. O, tekdir ve ortağı yoktur. Mülk, O’nundur ve hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.” derse bu, günü boyunca onu şeytandan korur. Ayrıca ezan da şeytanı defeder.

[179] “Kuvvetli mümin Allah’a zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Hepsinde de hayır vardır. Yararına olan şeyde hırslı ol. Allah’dan yardım dile, aciz olma! Sana bir şey isabet ederse “keşke şöyle şöyle yapsaydım” deme. Fakat “Allah’ın takdiri, ne dilediyse onu yaptı” de. Çünkü “keşke” şeytanın ameline yol açar.” Müslim, (4/2052).

[180] Bkz. Nevevi, el-Ezkâr (s.349), Selim el-Hilâli, Sahihu’l-ezkâr (2/713).

[181] Buhari, (4/119), İbn Abbas Radıyallahu anh, hadisi.

[182] Buhari, bkz. Fethu’l-Bâri (10/118).

[183] “Müslüman bir kul eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder ve yedi kere bunu derse hasta şifa bulur... Hadis zikredilir”. Tirmizi, Ebu Dâvud. Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/210), Sahihu’l-câmi (5/180).

[184] Tirmizi, İbn Mâce, Ahmed. Bkz. Sahih-i İbn Mâce (1/244), Sahih-i Tirmizi (1/286). Merhum Ahmed Şâkir de sahih olduğunu söylemiştir.

[185] Buhari, (7/10); Müslim, (4/1893).

[186] Buhari, bkz. Fethu’l-Bâri, (8/144).

[187] Tirmizi, İbn Mâce. el-Elbâni, sahihtir der. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/152), Sahih-i İbn Mâce (2/317).

[188] Ebu Dâvud, (3/190). Bkz. Sahihu’l-câmi (5/432),

[189] Müslim, (2/632).

[190] Müslim, (2/634).

[191] Müslim, (2/663).

[192] İbn Mâce, (1/480), Ahmed (2/368); Bkz. Sahih-i İbn Mâce, (1/252).

[193] İbn Mâce, Ebu Dâvud, (3/211); Bkz. Sahih-i İbn Mâce, (1/251).

[194] Hâkim, sahih olduğunu söylemiş İmam Zehebi de muvafakat etmiştir, (1/359); el-Elbâni, Ahkâmu’l-cenâiz (s.125).

[195] “Said b. Müseyyib şöyle der: Ebu Hureyre’nin arkasında günahsız bir sabînin namazını kıldım ve onu şöyle derken işittim:.. hadis zikredilir”. Mâlik, el-Muvattâ (1/288), İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, (3/217), Beyhaki, (4/9). Şuayb el-Arnavût, hadisin sahih olduğunu söyler; bkz. Bağavi, Şerhu’s-Sünne (ilg. hadis tenkidi: 5/357).

[196] Bkz. İbn Kudâme, Muğni (3/416); Abdülaziz b. Baz, Durûsu’l-mühimme (s.15).

[197] “Hasan, çocuğun cenazesinde Fatihâ’yı okur ve şöyle derdi.. Hadis zikredilir”. Bağavi, Şerhu’s-Sünne; Abdürrezzak (h.6588); Buhari, Kitabu’l-Cenâiz (h.65): ta’likan, Cenazeye Fatiha okuma babı, (2/113).

[198] Buhari, (2/80); Müslim, (2/636).

[199] Nevevi, el-Ezkâr (s.126).

[200] Ebu Dâvud, (3/314); Ahmed: “Allah’ın adıyla ve Resûlullah’ın milleti üzere” lafzıyla. İki sened de sahihtir; Nebî Sallallahu Aleyhi Vesellem mevtânın defnini bitirince başında durur ve şöyle derdi: “Kardeşiniz için bağışlanma isteyin ve onun için sebat dileyin. Çünkü o şu anda sorguya çekiliyor.” Ebu Dâvud, (3/315); Hakim, sahih olduğunu söylemiş, İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir.

[201] Ebu Dâvud, (3/314); Ahmed: “Allah’ın adıyla ve Resûlullah’ın milleti üzere” lafzıyla. İki sened de sahihtir; Nebî Sallallahu Aleyhi Vesellem mevtânın defnini bitirince başında durur ve şöyle derdi: “Kardeşiniz için bağışlanma isteyin ve onun için sebat dileyin. Çünkü o şu anda sorguya çekiliyor.” Ebu Dâvud, (3/315); Hakim, sahih olduğunu söylemiş, İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir.

[202] Müslim, (2/671); İbn Mâce (1/494), Büreyde Radıyallahu anh’dan lafızlar, İbn Mâce. Parantez [ ] arası; Müslim, Aişe Radıyallahu anhâ’dan (2/671).

[203] Ebu Dâvud, (4/326); İbn Mâce, (2/1228).

[204] Müslim, (2/616); Buhari, (4/76).

[205] Abdullah b. Zübeyr Radıyallahu anh gök gürültüsünü işitince konuşmayı terkeder ve şöyle derdi:..Hadis zikredilir”. Muvatta, (2/992). el-Elbâni, “Mevkuf olarak isnadı sahihtir” der.

[206] Ebu Dâvud (1/303) el-Elbâni, sahihtir der; bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (1/216).

[207] Buhari, (1/224); Müslim, (2/613).

[208] Ebu Dâvud (1/305). el-Elbâni, hadisin hasen olduğunu söyler; bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (1/218).

[209] Buhari, bkz. Fethu’l-Bâri (2/518).

[210] Buhari, (1/205); Müslim, (1/83).

[211] Buhari, (1/224); Müslim (2/614)

[212] Tirmizi, (5/504); Dârimi, lafzıyla (1/336); bkz. Sahih-i Tirmizi (3/157).

[213] Ebu Dâvud, (2/306) ve diğerleri. Bkz. Sahih-i-Câmi (4/209).

[214] İbn Mâce, (1/557), Abdullah b. Amr Radıyallahu anh’ın duasından. Hafız İbn Hacer, hasen olduğunu söyler, el-Ezkâr. bkz. şerhi (4/342).

[215] Ebu Dâvud, (3/347); Tirmizi, (4/288). Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/167).

[216] Tirmizi, (5/506). Bkz. Sahih-i Tirmizi, (3/158).

[217] Nesâi dışında diğer sünen sahipleri. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/159).

[218] Buhari, (6/214); Tirmizi, lafzıyla (5/507).

[219] Müslim, (3/1615).

[220] Müslim, (3/126).

[221] Ebu Dâvud, Sünen (3/367); İbn Mâce, (1/556); Nesai, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (h.296-298): Sallallahu Aleyhi Vesellem’in bunu bir ev halkı yanında iftar ettiği zaman söylediğini belirtir. el-Elbâni, sahih olduğunu söyler; bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (2/730).

[222] Nafile oruç tutarken, iftardan önce yanında sofra kurulan.

[223] Müslim, (2/1054.

[224] Buhari, bkz. Fethu’l-Bâri (4/103); Müslim, (2/806).

[225] Müslim, (2/1000); Sa’ ve Müdd, bir tür hacim ölçüleridir.

[226] Buhari, (7/125).

[227] Tirmizi, (5/82); Ahmed (4/400); Ebu Dâvud (4/308); bkz. Sahih-i Tirmizi (2/354).

[228] Nesâi hariç diğer sünen sahipleri . Bkz. Sahih-i Tirmizi (1/316).

[229] Ebu Dâvud, (2/248); İbn Mâce (1/617); bkz. Sahih-i İbni Mâce (1/324).

[230] Buhari, (6/141); Müslim, (2/1028).

[231] Buhari, (7/99); Müslim, (4/2015)

[232] Tirmizi (5/494); (5/493); bkz. Sahih-i Tirmizi (3/153).

[233] Tirmizi ve diğerleri; bkz. Sahih-i Tirmizi (3/153), Sahih-i İbn Mâce (2/321). Lafızlar Tirmizi.

[234] Sünen sahipleri. Bkz. Sahih-i Tirmizi (36153); Aişe Radıyallahu anhâ’nın şöyle dediği sabit olmuştur; “Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bir mecliste oturduğunda, Kur’an okuduğunda ve namaz kıldığında mutlaka sonunu şu kelimelerle tamamlardı:... (Hadis zikredilir)”. Nesâi, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle (h.308); Ahmed (6/77) . Dr. Faruk Hammâde, sahih olduğunu söyler; bkz. Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, thk.

[235] Ahmed, (5/82); Nesâi, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, thk; Dr. Faruk Hammâde (s.218, h.421).

[236] Tirmizi, (h.2035). Bkz. Sahihu’l-Câmi (h.6244), Sahih-i Tirmizi (2/200).

[237] Müslim, (1/555); Bir başka rivayette, “Kehf sûresinin sonundan denilir”, (1/556).

[238] Tahrici geçti, ( Bkz. s, h.55-56).

[239] Ebu Dâvud, (4/333); el-Elbâni, hasen olduğunu söyler, bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (3/965).

[240] Buhari, bkz. Fethul-Bâri (4/88).

[241] Nesâi, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (s.300); İbn Mâce (2/809). Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/55) bak.

[242] Ahmed (4/403) ve diğerleri. Bkz. Sahihu’l-Câmi (3/233), Sahihu’t-terğib ve’t-terhib (1/19).

[243] İbn es-Sünnî, (s.138, h. 278). Bkz. İbn el-Kayyim, el-Vâbilu’s-Sayyib, thk: Beşir Muhammed Uyûn (s.304).

[244] Ahmed, (2/220); İbn es-Sünnî (h.292). el-Elbâni, sahihtir der; bkz. el-Ehâdîsu’s-Sahiha (3/54). İyimserlik/hayra yormak ise Nebî Sallallahu Aleyhi Vesellem’in hoşuna giderdi. Bu nedenle bir adamdan iyi bir söz işittiğinde bu söz hoşuna gitti ve ona: “Ağzından çıkan iyimserliğin bizi etkiledi.” dedi; Ebu Dâvud, Ahmed; el-Elbâni, sahih olduğunu söyler, es-Sahiha (2/323).

[245] Ebu Dâvud, (3/34); Tirmizi (5/501); bkz. Sahih-i Tirmizi (3/157).

[246] Müslim, (2/998).

[247] Hakim, sahih olduğunu söylemiş İmam Zehebi de muvafakat etmiştir, (2/100); İbn es-Sünnî (h.524); Hafız, hasen olduğunu söyler, el-Ezkâr’, thk, (5/154) . B. Baz; “Nesâi, hasen bir isnadla rivayet etmiştir” der. bkz. Tuhfetu’l-Ahyar (s.37).

[248] Tirmizi, (5/291); Hâkim, (1/538); el-Elbâni, Sahih-i İbn Mâce (2/21); Sahih-i Tirmizi (3/152).

[249] Ebu Dâvud, (4/296); el-Elbâni, sahihtir der. Bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (3/941).

[250] Ahmed, (2/403); İbn Mâce (26943). Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/133).

[251] Ahmed, (2/7); Tirmizi, (5/499). Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/155).

[252] Tirmizi. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/155) bak.

[253] Buhari, bkz. Fethu’l-Bâri (6/135).

[254] Müslim, (4/2086). "Feale vezni üzere okunduğunda; "Üzerimize olan güzel muâmele ve nimetleri için Allah'a yaptığımız hamde bir şahit şahitlik yaptı" anlamına gelir. "Tef’îl vezninde okunduğunda ise; "Bu sözü işiten, onu bir başkasına iletti ve aynısını söyedi" anlamındadır. Bu, seher vaktinde zikir ve dua yapmanın öneminin beyanı içindir. "Rabbimiz! Bize yoldaş ol ve bize ihsanda bulun" sözü ise; hoşa gitmeyen şeyleri bizden uzaklaştır, bizi koru, üzerimize nimet, lütuf ve fazlını ihsan et" anlamındadır. Bkz. Nevevi Şerhi (17/39).

[255] Müslim, (4/2080).

[256] Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, hac veya bir gazve için gittiği sefer dönüşünde bu duayı yapardı. Buhari, (7/13); Müslim, (2/980).

[257] İbn es-Sünnî, Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle; Hâkim, tashih eder. el-Elbâni de sahih olduğunu söylemiştir; Bkz. Sahihu'l Câmi (4/201).

[258] Müslim, (1/288).

[259] Ebu Dâvud, (2/218); Ahmed, (2/367); el-Elbâni, "sahihtir" der; Bkz. Sahih-i Ebu Dâvud (2/383).

[260] Tirmizi, (5/551) ve diğr. Bkz. Sahihu'l Câmi (3/25); Sahih-i Tirmizi (3/177).

[261] Nesâi, Hâkim, (2/421); el-Elbâni, "sahihtir" der; Bkz. Sahih-i Nesâi, (1/274).

[262] Ebu Dâvud, (h.2041); el-Elbâni, tahsin etmiştir; Bkz. Sahih-i Ebu Dâvud (1/383).

[263] Müslim, (1/74) ve diğr.

[264] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (1/82); Ammâr Radıyallahu anh'dan mevkuf olarak, ta’lîkan.

[265] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (1/55); Müslim, (1/65).

[266] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (1/42); Müslim, (4/1705).

[267] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (6/350); Müslim, (4/2092).

[268] Ebu Dâvud, (4/327); Ahmed, (3/306); el-Elbâni, "sahihtir" der; Bkz. Sahih-i Ebu Dâvud (3/961).

[269] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (11/171); Müslim, (4/2007), "Bunun onun için temizlik ve rahmet kıl" lafzıyla.

[270] Müslim, (4/2296).

[271] Buhari, Edebu'l-müfred (h.761); el-Elbâni, senedinin sahih olduğunu söyler, bkz. Sahih-i Edebu'l-müfred (h.585). [ ] Parantez içindeki kısım, Beyhaki'nin bir başka rivayetinin ziyadesidir, bkz. Şuabu'l-îman (4/228).

[272] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (4/408); Müslim, (2/841).

[273] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (3/476).

[274] Ebu Dâvud, (2/179); Ahmed, (3/411); Bağavi, Şerhu's-Sünne (7/128); el-Elbâni "hasendir" der, bkz. Sahih-i Ebu Dâvud (1/354). Ayet: Bakara, 2/201.

[275] Müslim, (2/888).

[276] Tirmizi, el-Elbâni, hasen olduğunu söyler; Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/184), Ehâdis es-Sahiha (4/6).

[277] Müslim, (2/891).

[278] Buhari, lafız için bkz. Fethu'l-Bâri (3/583-584); Aynı şekilde, Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (3/581); Müslim.

[279] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (1/210-414); Müslim, (4/1857).

[280] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (4/441); Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/103); Ahmed, Müsned (5/218).

[281] Nesâi dışında diğr. sünen sahipleri. Bkz. Sahih-i İbn Mâce (1/233), İrvâu'l-Galîl (2/226).

[282] Müslim, (4/1728).

[283] Ahmed, Müsned (4/447); İbn Mâce, Mâlik; el-Elbâni, tashih etmiştir; Bkz. Sahihu'l Câmi (1/212); Bkz. Zâdü'l-meâd, thk. Abdülkâdir el-Arnavût (4/170).

[284] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (6/181); Müslim, (4/2208).

[285] Müslim, (3/1557); Beyhaki, (9/287); [ ] Parantez içindeki kısım Beyhaki ve diğr.'nin, (9/287); son cümle anlam olarak Müslim rivayetinden.

[286] Ahmed, (3/419) sahih bir isnadla; İbn es-Sünnî, (h.637); Abdülkâdir el-Arnavût, tashih etmiştir; bkz. thk. Tahâvi (s.133); Mecmau'z-Zevâid, (10/127).

[287] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (11/101).

[288] Müslim, (4/2076).

[289] Ebu Dâvud, (2/85); Tirmizi, (5/69); Hâkim, tashih etmiş, Zehebi de muvafakat etmiştir (1/511). el-Elbâni de tashih eder; Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/182); Câmiu'l-Usûl, thk. el-Arnavût (4/389-390).

[290] Tirmizi, Nesâi, (1/279); Hâkim. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/183); Câmiu'l-Usûl, thk. el-Arnavût (4/144).

[291] Müslim, (1/350).

[292] Müslim, (4/2075); İbn el-Esîr, hadisteki ifadesi hakkında şunları söyler: Bundan maksat dalmak ve unutmaktır. Çünkü Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, çokça zikir ve ibadet yapardı, bazı zamanlar bunlardan unuttuğu da olurdu. Bu yüzden, unuttuğu şeyi günah sayar ve derhal istiğfâra yönelirdi. Bkz. Câmiu'l-Usûl (4/386).

[293] Tesbih, Sübhânallah; Tahmid, Elhamdülillah; Tehlil, Lâ ilâhe illallah; Tekbir de, Allahu Ekber demek anlamındadır.

[294] Buhari, (7/168); Müslim, (4/2071). Sabah ve akşamları bu zikri yapmanın fazileti hk. bkz. s.84.

[295] Buhari, (7/67); Müslim, lafzıyla (4/2071). Bunu yüz defa demenin fazileti hk. bkz. s.85.

[296] Buhari, (7/167); Müslim, (4/2072).

[297] Müslim, (4/2072).

[298] Müslim, (4/2073).

[299] Tirmizi, (5/511); Hâkim, (1/501); tashih etmiş, Zehebi de buna muvafakat etmiştir. Bkz. Sahihu'l-Câmi (5/531), Sahih-i Tirmizi (3/160).

[300] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (11/213); Müslim, (4/2076).

[301] Müslim, (3/1685).

[302] Müslim, (4/2072); Ebu Dâvud, [A’rabî dönüp giderken, Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, "Elleri gerçekten hayırla doldu" buyurdu.] ziyadesiyle, (1/220).

[303] Müslim, (4/2073); bir başka rivayeti, "Bunlar sana dünya ve ahireti birleştirir" şeklindedir.

[304] Tirmizi, (5/462); İbn Mâce, (2/1249); Hâkim, (1/503) tashih etmiş, Zehebi de buna muvafakat etmiştir. Bkz. Sahihu'l Câmi (1/362).

[305] Ahmed, Ahmed Şâkir tertibi ile (h.513); isnadı sahihtir. Bkz. Mecmau'z-Zevâid (1/297). İbn Hacer, Ebu Said'in rivayetini Nesâi'ye isnad ederek hakkında İbn Hibbân ve Hâkim'in tashihlerini zikreder, Buluğu'l-Merâm.

[306] Ebu Dâvud, lafzıyla (2/81); Tirmizi, (5/521)); Bkz. Sahihu'l Câmi (4/271, h.4865).

[307] Buhari, bkz. Fethu'l-Bâri (10/88); Müslim, (3/1595).
Google Plus'da Paylaş