Blogger tarafından desteklenmektedir.

Türbecilerin Mescid-i Nebevi İtirazları


Soru: Rasûlullah sallallahu 'aleyhi vesellem 'in Mescid-i Nebevi'de metfun (defnedilmiş) olduğunu gerekçe göstererek kabirlere ibâdet edenlere ne cevap veririz ?

Cevap: Buna çeşitli şekillerde cevap verebiliriz:

Birincisi: Mescid-i Nebevi başlangıçta kabrin üzerine yapılmadı. Çünkü Rasûlullah sallallahu 'aleyhi vesellem hayatta iken yapıldı.

İkincisi: Rasûlullah sallallahu 'aleyhi vesellem mescidin içine defnedilmedi ki bu, salih insanlar mescidin içine defnedilmesinin gerekçesi olsun. Bilakis Rasûlullah sallallahu 'aleyhi vesellem evinin içine defnedildi.

Üçüncüsü: Rasûlullah sallallahu 'aleyhi vesellem 'in evlerinin -ki Aişe radiyallahu anha'nın evi de bunlardan biridir- mescide dâhil edilmesi sahâbilerin ittifakıyla olmamıştır. Çünkü onların büyük bir kısmı bu esnada hayatta değildi. Bu olay yaklaşık olarak hicri doksan dört yılında gerçekleşti. Bu, sahâbenin caiz gördüğü şeylerden değildi. Hatta bazıları bu konuda muhalefet etmişlerdi. Muhalefet edenlerden biri de Sa'id b. Museyyeb'dir.

Dördüncüsü: Kabir mescide dâhil edilinceye kadar mescidin içinde değildi. Mescidden bağımsız bir odanın içindeydi. Mescid onun üzerine yapılmış değildi. Bu sebeple bu mekân korunmuş ve üç duvarla çevrilmiştir. Duvarlar kıbleden farklı köşelere yerleştirilmiştir, yani üçgendir. Kuzey köşedeki direğe doğru namaz kılan kimse kıbleye yönelmemiş, kıbleden sapmış olur. Böylece kabir ehlinin hüccet olarak öne sürdükleri şüpheler iptal edilmiş olur.

Orjinali İçin ; Muhammed b. Salih el-'Useymin - Fetâvâ Erkâni'l-İslâm (Sorulu Cevaplı İslam'ın Rukünleri Guraba Yay.2009 - S. 141)
Google Plus'da Paylaş