Blogger tarafından desteklenmektedir.

Evliya kabirlerini ziyaret için seyehat


SORU: Peygamberimiz Muhammed –sallallah u aleyhi ve selem- ve başkası gibi peygamberler ve Salihlerin kabirlerine sefer niyetiyle gitmek caiz midir? Bu ziyaret şer'i midir, değil midir?CEVAP: Peygamberlerin, salihlerin ve başkalarının kabirlerine ziyaret amacıyla sefer düzenlemek caiz değildir. Aksine bu, bidattir. Aslolan Peygamber –sallallah u aleyhi ve selem-‘in şu hadisinde buyurduğu gibidir:


 “Şu üç mescidden başka bir yere sefer düzenlenmez: Mescidul-Haram, benim bu mescidim ve Mescidi Aksa.”

 Rasulullah –sallallah u aleyhi ve selem- şöyle buyurur:


“Kim bir amel işler, bizim de o işte bir emrimiz yoksa, o amel reddolunu (kabul edilmez)” (Buhari, Muslim)Sefer düzenlemeksizin yapılan kabir ziyareti ise sünnettir. Rasulullah –sallallah u aleyhi ve selem- şöyle buyurur:


“Kabirleri ziyaret ediniz. Muhakkak ki kabirler sizlere âhireti hatırlatır.” Muslim sahihinde rivayet etmiştir.

Alimler Heyeti. www.islamqa.com http://musluman.biz/php/index.php?topic=8266.0
Google Plus'da Paylaş