Blogger tarafından desteklenmektedir.

Canlı resimi bulunan elbise giyinmek


Soru:Üzerinde hayvan veya insan resmi bulunan elbiseleri giymenin hükmü nedir ?

Cevap: Bir kimsenin üzerinde insan veya hayvan resmi bulunan elbiseleri giyinmesi caiz değildir. Ve yine içinde insan veya hayvan resmi bulunan beyaz veya renkli bir yaşmakla veya benzeri bir şeyle başını örtmesi caiz değildir. Çünkü Rasûlullah sallallahu 'aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur ; "İçinde resim bulunan eve melekler girmezler" (Buhari 5958, Muslim 2106)

 Bu sebeple biz bazılarının söyledikleri gibi hatıra maksadıyla resim bulundurmayı da uygun görmeyiz. Kimin yanında hatıra fotoğrafları varsa bunları imha etmesi gerekir. İster duvarda asılı olsun isterse albüme konulmuş olsun, isterse başka yerde bulunsun farketmez. Çünkü bu resimlerin bulunması ev halkının meleklerden mahrumiyetini gerektirir. İşaret ettiğim bu hadis Rasûlullah sallallahu 'aleyhi vesellem'den sahih yolla rivayet edilmiştir.


Muhammed b. Salih el-'Useymin - Fetâvâ Erkâni'l-İslâm (Sorulu Cevaplı İslam'ın Rukünleri Guraba Yay.2009 - S. 145)
Google Plus'da Paylaş