Blogger tarafından desteklenmektedir.

Kur'an Ayetlerini Muska Olarak Kullanmak

SORU: Kur'an âyetleri ile duâ ve zikirleri kağıtlara yazıp, göğüs gibi vücudunun bir yerine asmanın hükmü nedir?
Veya bunları dürüp azı dişlerinin üzerine koymanın veyahut şer'î duâ ve zikirleri yazıp bir deri parçasının içine koyarak muska şekline getirip yatağın altına veya başka yerlere koymanın hükmü nedir?
İçerisinde Kur'an'dan zikir ve duâ bulunan muska ve nazarlık asmanın hükmü nedir?


CEVAP:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İçerisinde Kur'an âyetlerinin veya duâların yazılı bulunduğu kâğıtları müslümanın vücuduna veya başka bir yere yapıştırması veya asması veyahut yatağın altına koyması, câiz değildir.Çünkü bu, dînen vücuda veya başka bir yere asılması yasaklanan muska ve nazarlıklardandır.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

(( مَنْ تَعَلَّقَ تَـمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ.)) [ رواه أحمد]
"Kendisine fayda verdiğine veya kendisinden kötülüğü giderdiğine inanarak kendisine muska ve nazarlık takan kimsenin, Allah hayatta hiçbir işini tamamlamasın." (İmam Ahmed)

Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:

( إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَـائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ )) [ رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم ]
"(Arapça yazılmayan ve içerisinde Allah'ın adı anılmayan) rukyeler, nazarlıklar ve (kadını kocasına sevdiren) muhabbet muskalarının her biri, ya açıktan ya da gizli olarak şirke götürür."(Ebû Dâvûd, İbn-i Mâce, İmam Ahmed ve Hâkim rivâyet etmişlerdir.)

*Câhiliyet devrinde kadınlar, göz değmesinden korumak için çocuklarının boyunlarına nazarlık asarlardı.İslâm gelince, müşriklerin bu bâtıl geleneğini ortadan kaldırmıştır.(Çevirmen)


Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi.
http://www.islamqa.com/tr/ref/11026
Google Plus'da Paylaş